You are here

Raspisan konkurs za podršku projekata iz oblasti kulture

24.01.2023. Grad Subotica raspisao je konkurs za finansijsku podršku projektima iz oblasti kulture za tekuću godinu, za šta je iz gradskog budžeta opredeljeno 50 miliona dinara. Rok za prijave je 20. februar.

Kako se navodi u javnom pozivu, konkurs је raspisan za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu.

Kao cilj konkursa navodi se kulturni razvoj Grada Subotice stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti u kulturi, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Ove godine za podršku projektima iz oblasti kulture iz gradskog budžeta izdvojeno je 50 miliona dinara, dok je prošle godine sredstva dobilo 216 aplikanata kroz budžet od 43 miliona dinara.

Više detalja oko podoblasti koje obuhvataju predmetno (su) finansiranje pogledajte u raspisanom konkursu. Rok za prijavu je 20. februar, a sve dalje instrukcije oko apliciranja pronađite u konkursu.

Izvor: www.subotica.com

Grad: