You are here

Kontakt

Vizija MVP doo Subotica

Preduzeće za izdavaštvo i usluge ,Aleja m.Tita 10/2

www.sunedeljnik.rs/VizijaMVPSubotica

Direktor,glavni i odgovorni urednik:

dipl.ing Mladen Vuković

Tel: 024 / 523 – 080, mladen@sunedeljnik.rs

Urednik i sekretar redakcije 

Dušanka Jurić  -  024/670-906   info@sunedeljnik.rs 

DIZAJN I TEHNIČKA PRIPREMA:

Tel: 024 / 670 - 905      

office@sunedeljnik.rs

vizijamvp@gmail.com

 

    

Distribucija-podela novina i reklamnog materijala

Distribucija-podela novina i reklamnog materijala i distribucija reklama

Danko Milivojević  tel: 024/670-905 i 064/6427019 office@sunedeljnik.rs