You are here

Marketing

Distribucija SU Nedeljnika:  

Vizija MVP d.o.o. Aleja Maršala Tita 10/2

Maja Štetaković

Tel:   024/ 670-906

 Distribucija SU Nedeljnik-a koji svake sedmice izlazi u 10.000 primeraka  vrši se  na sledeći način:                   

1) SUBOTICA (kuće i stanovi)  Podela u pet zona, tiraž 8400-8700 komada (zavisno od zone).Podela se vrši po poštanskim sandučićima. 

2) SUBOTICA (poslovni objekti)  Svake sedmice se vrši podela po firmama, kafićima, radnjama, bankama, javnim ustanovama i ostalim poslovnim objektima. Tiraž 500-800 komada.

3) OKOLNA MESTA

 - Podela po prodavnicama mešovite robe u Tavankutu, Bajmoku, M. Bosni, Mišićevu, Čantaviru, Bikovu….Distribuciju vrši North Press. Tiraž 440 komada.

4) PROMOCIJA

- Svakog utorka u centru grada vrši se lična podela putem promocije. Podela se vrši od 9h do 11 h, u tiražu od 300-500 komada.

5) SLANJE POŠTOM I PODELA KOJU IZVRŠE KOMERCIJALISTI:

- Na adrese potencijalnih oglašivača i podela koju izvrše komercijalisti. Tiraž 300-400 komada.

 

 

DISTRIBUCIJA SU NEDELJNIKA U SUBOTICI - PODELA U PET ZONA (KUĆE I STANOVI)

1 ZONA - Levo od Karađorđevog puta, desno od Somborskog puta, Kelebija, Zorka, Crveno selo, deo od Peštanske do Somborske pruge.

2 ZONA - Levo od Somborskog puta, desno od ulice Matije Gupca, deo Prozivke, Aleksandrovo i Novo naselje.

3 ZONA  - Centar, između Karađorđevog puta, Somborske i Peštanske pruge, do ulice Matka Vukovića, Maksima G. i Mirka Bogovića.

4 ZONA - Deo Prozivke, naselje Bajnat i Kertvaroš.

5 ZONA - Makova sedmica,  Mali Radanovac, Veliki Radanovac i Palić.

 

 

Mapa podele SU  Nedeljnik-a u Subotici

Distribucija podela reklamnog materijala u Subotici,Novom Sadu,Kikindi,Senti,Zrenjaninu,Kanjizi,selima oko ovih gradova i svih gradova u Vojvodini  

Naša distributerska služba za naše klijente vrši distribuciju reklamnog materijala u Subotici na oko 44.000 adresa. U Subotici postoji mogućnost podele reklamnog materijala sa Su nedeljnikom ili bez. Pouzdanost ja naš najveći kvalitet, pošto imamo razrađen sistem distribucije u celoj Vojvodini  i sistem  kontrole koji uspešno funkcioniše već devet godina. Sa partnerskim firmama smo u mogućnosti da izvršimo distribuciju reklamnog materijala i u sledećim gradovima: Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Mitrovica, Ruma,Vršac, a po potrebi i u Nišu, Leskovcu i Vranju...

Pogledajte Cenovnik oglašavanja SU Nedeljnik-a

Oglasite se u SU NEDELJNIK-u

SU NEDELJNIK

REDAKCIJA 024/670-906 

Cenovnik SU Nedeljnik (unutrašnje strane), Cenovnik SU Nedeljnik  (prva i zadnja strana)

Izdavačka kuća Vizija  MVP d.o.o.  nastala je početkom  2006. godine sa ciljem izdavanja besplatnih  novina  i formiranja distributerske mreže za podelu reklamnog materijala, na području severne i zapadne Bačke.  Za ovih deset godina rada izdali smo oko  pet miliona besplatnih primeraka  novina i izvršili distribuciju na stotine miliona primeraka reklamnog materijala. Formirali smo razgranatu mrežu distribucije reklamnog materijala tako da uz pomoć partnera možemo distribuirati reklamni materijal u većem delu naše države. Pored toga, naša kuća se bavi internet marketingom i štampanjem reklamnog materijala...). 

Neki od naših partnera su: Komercijalna Banka, Forma Urbanico, Magyar szó, Vitorog, Čelik Union, Smartcom, Javna komunalna preduzeća,  i još preko  1500 firmi od  2006. do  2016. godine. 

SU NEDELJNIK je besplatni  infooglasnikjedinstven u Srbijikoji se distribuira u tiražu od 10.000 primeraka sedmično,tj mesečni tiraž 40.000-50.000 primeraka,ubedljivo najveći tiraž na teritoriji Subotice i mestima oko Subotice. Distribuciju naših besplatnih primeraka vrši našadistributerska službadok podelu novina u okolini  Subotice  (po  prodavnicama mešovite robevrši  North Press!SU nedeljnik pored reklamnog prostora sadrži i: Male oglase, informacije iz  Subotice, horoskop, vremensku prognozu, ukrštenicu, sudoku, viceve, dečji kutak, ručak nedelje, važne telefone, reč čitalaca... Novine su koncipirane po principu „Za svakog po nešto“ tako da svi naši građani pronađu nešto za sebe i po anketama  u 95% kuća i stanova ima sačuvan bar jedan primerak besplatnog infooglasnika SU Nedeljnik-a. Kontrola podele SU Nedeljnik-a vrši se sistemski za svaki broj.

Kompletno  izdanje SU Nedeljnik-a (pdf format,umanjena rezolucija) se objavljuje i na internetu svakog utorka na www.sunedeljnik.rs/sunedeljnik