You are here

Kontakt

Preduzeće za izdavaštvo i usluge  

VIZIJA MVP DOO 

Subotica,Aleja Maršala Tita 10/2

    

MARKETING I REDAKCIJA SU NEDELJNIK-a:

MAJA ŠTETAKOVIĆ

Tel: 024/ 670 - 906
Fax: 024/ 559 - 011
(radno vreme od 7:30 do 15:30h)
 

DISTRIBUCIJA (PODELA) REKLAMNOG MATERIJALA:

MAJA ŠTETAKOVIĆ

Tel: 024 / 670 - 905

DIZAJN I TEHNIČKA PRIPREMA:

REPRINT SR

Tel: 024 / 670 - 905                        

    
DIREKTOR I ODGOVORNI UREDNIK:

MLADEN VUKOVIĆ
Tel: 024 / 523 - 080