You are here

Usluge Vizija MVP Subotica -oglasi-distribucija reklamnog materijala-internet marketing-kompletan marketing

u novinama ili bez insertacije.  Info telefon 024/670-905
  • KOMPLETAN MARKETING

Besplatni marketing saveti, brendiranje,oglašavanje...
  • OGLAŠAVANJE NA FLAJERIMA U AKCIJI SU OKOLNA MESTA

Od marta do novembra svakog meseca se štampa i besplatno deli 13.500 komada reklamnog materijala u 16 mesta oko Subotice
  • OGLAŠAVANJE NA ZIDNOM SU KALENDARU

Svake godine se štampa i besplatno deli 50.000 primeraka sa oko 100 oglasnih pozicija
  • USLUŽNO ŠTAMPANJE I NABAVKA REKLAMNOG MATERIJALA

Vizit karte, flajeri, rokovnici, privesci, upaljači, kalendari, majice, kačketi...
  • INTERNET MARKETING

Baneri na sajtu: www.sunedeljnik.rs 
  • INTERNET STRANICE KLIJENTA

Vaša internet stranica u okviru našeg poslovnog registra www.sunedeljnik.rs/poslovni-registar

 

SU Nedeljnik besplatan oglasnik subotica
distribucija reklamnog materijala subotica, podela flajera subotica
okolna mesta subotice, podela flajera u okolnim mestima subotice, flajeri u selima oko subotice
oglašavanje subotica, oglašavanje na kalendarima subotica, zidni su kalendar, su nedeljnik kalendar
reklamni materijal subotica, uslužno štampanje reklamnog materijala u subotici
marketing savetovanje subotica, besplatno marketing savetovanje subotica