You are here

O našoj izdavačkoj kući

Izdavačka kuća Vizija  MVP d.o.o.  nastala je početkom  2006. godine sa ciljem izdavanja besplatnih  novina  i formiranja distributerske mreže za podelu reklamnog materijala, na području severne i zapadne Bačke.  Za ovih deset godina rada izdali smo oko  pet miliona besplatnih primeraka  novina i izvršili distribuciju na stotine miliona primeraka reklamnog materijala. Formirali smo razgranatu mrežu distribucije reklamnog materijala tako da uz pomoć partnera možemo distribuirati reklamni materijal u većem delu naše države. Pored toga, naša kuća se bavi internet marketingom i štampanjem reklamnog materijala...). 

Neki od naših partnera su: Komercijalna Banka, Forma Urbanico, Magyar szó, Vitorog, Čelik Union, Smartcom, Javna komunalna preduzeća,  i još preko  1500 firmi od  2006. do  2016. godine.