You are here

Modernizacija Ljermontove ulice i još sedam ulica u Subotici

Modernizacija Ljermontove ulice i još sedam ulica u Subotici

Ljermontova ulica u naselju Makova sedmica uskoro će dobiti dugoočekivani asfalt. Ona
je jedna od osam ulica koja će u narednom periodu dobiti nov kolovoz.
Gradonačelnik Stevan Bakić istakao je da je u toku izgradnja potpuno novog kolovoza u
dužini od 1.600 metara i širine pet metara. Ukupna vrednost radova iznosi 55 miliona
dinara, koji su obezbeđeni zahvaljujući odličnoj saradnji Grada Subotice i Uprave za
kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
U ovoj godini nastavlja se uspešna saradnja između Grada Subotice i Uprave za
kapitalna ulaganja AP Vojvodine zaključivanjem ugovora o dodatnih 150 miliona dinara
za izgradnju saobraćajne infrastrukture u gradu. Iz ovih sredstava finansira se izgradnja
kolovoza u osam ulica, u ukupnoj dužini od 3,8 kilometara.
Radovi su već završeni u nekim ulicama poput Školske u Hajdukovu, Borisa Kidriča u
Čantaviru i Cvetne u Malom Radanovcu. Paralelno sa ovim radovima izvode se i radovi
u drugim delovima grada, poput Ulice Ernesta Kuna u Željezničkom naselju, dela Ulice
Josipa Zelića u Aleksandrovu i Ulice Matka Vukovića u Donjem Tavankutu. Nakon
završetka tih radova, biće izgrađen i produžetak ulice Jovana Mikića do Celjske ulice.
Gradskom budžetu za ovu godinu opredeljeno je 26 miliona dinara za rehabilitaciju
kolovoza u dužini od 2,8 kilometara, a trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju kolovoza za još 21 ulicu. Time se stiču uslovi da Grad Subotica i u narednom periodu konkuriše za dodatna sredstva kod viših nivoa vlasti. Gradonačelnik Bakić naglasio je da lokalna samouprava poklanja veliku pažnju razvoju saobraćajne infrastrukture i njenom održavanju, te da će nastaviti tim tempom, s obzirom na velika ulaganja koja su već realizovana tokom prethodnih godina.

Grad: