You are here

Besplatne plave kante za reciklažu u Aleksandrovu

JKP "Čistoća i zelenilo" u periodu od 5. do 29. februara organizuje podelu besplatnih plavih
kanti za odlaganje reciklabilnog otpada u naselju Aleksandrovo. Podela će se vršiti radnim
danima od 9 do 14 časova. Potrebno je da vlasnik nepokretnosti bude prisutan na adresi
stanovanja tokom navedenog perioda.
Građani koji ne budu kod kuće u vreme podele, kante će moći da preuzmu u prostorijama JKP
„Čistoća i zelenilo”, u Ulici Antuna Branka Šimića 4, radnim danima od 7 do 13 časova, uz
prikaz ličnog dokumenta. Kontakt telefon je 024/620-888.
Reciklabilni otpad iz plavih tipskih kanti će se prvi put odvoziti 13. marta, a zatim 27. marta.
Dinamika odvoženja će biti dva puta mesečno.
Ova usluga će se vršiti bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu.
U plave kante, zapremine 120 litara, građani treba da odlažu reciklabilni otpad, kao što su čist
karton i papir, razne vrste plastike, limenke i konzerve (oprane i očišćene od ostataka hrane),
tekstil i odeća.

Grad: