You are here

Važni telefoni Subotica

 OPŠTE

  192 Policija ;  193  Vatrogasci  ; 194 i 551-373 Hitna pomoć;1985 Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje;195 Tačno vreme

11811 Obaveštenje o brojevima telefonskih pretplatnika

19771 Prijava kvara na telefonu

19011 Prijava međunarodnih razgovora

19811 Prijava za pozivanje pretplatnika u određeno vreme (buđenje)

555-222  Gradska bolnica 

555-566 Autobuska stanica

620-444 (centrala) i 551-915 (informacije) Čistoća i zelenilo

553-115 Gradska Biblioteka

 425 0212 Subotica trans Centrala

55-55-66 Informacije autobuska stanica

555-466 Turist biro "Subotica-transa"

555-606 Železnička stanica

555-600 Carinarnica

544-336 Elektrodistribucija (dispečeri)

AMBULANTE

555-222 Gradska bolnica

527-956 Evgenija Kumičića 4 Zdravstvena stanica 1

552-587 Beogradski Put 45 Zdravstvena stanica 2

4562-656 Ruđera Boškovića 22 Zdravstvena stanica 3

557-154 Karadorđev put 55 Zdravstvena stanica 4

571-735 Zmaj Jovina 29 Zdravstvena stanica 5

546-237 Segedinski Put 42 Zdravstvena stanica 6

558-265 Trg Žrtava Fašizma 16 Zdravstvena stanica 7

567-356 Aksentija Marodića bb Zdravstvena stanica 8

525-457 Dom zdravlja Aleja Maršala Tita 31 Zdravstvena stanica dom penzionera

553-849 Harambašićeva 2 Dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu

550-019 Istočni Vinogradi bb Zdravstvena stanica Graničar

645-545 i 645-527 Trg Žrtava Fašizma 16 Stomatološka služba sa zubnotehničkim laboratorijumom

571-194 Zmaj Jovina 30 Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu radnika

024 553-559; 694-706 (školsko - stomatologija);600-795 (školsko - pedijatrija) Đure Đakovića 14 Dispanzer za odojčad i predškolsku decu školsku decu i omladinu zdravstvenu zaštitu žena

APOTEKE

555-470 Matije Gupca 26 Uprava Apoteka Subotica

552-499 Trg Slobode 1 Apoteka Subotica Ogranak 1

557-248 Trg Jakaba i Komora 4 Apoteka Subotica Ogranak 2

525-772 Đure Đakovića 14 Apoteka Subotica Ogranak 3

527-958 Evgenija Kumičića 4 Apoteka Subotiica Ogranak 4

600-579 Beogradski put 45b Apoteka Subotica Ogranak 5

536-140 Karađorđev Put 55 Apoteka Subotica Ogranak 6

546-961 Segedinski Put 25 Apoteka Subotica Ogranak 8

559-928 Šabačka bb Apoteka Subotica Ogranak 9 - Peščara

754-007 Horgoški put 78 Apoteka Subotica Ogranak 10 - Palić

4767-029 Marka Oreškovića bb Apoteka Subotica Ogranak 11 - Tavankut

787-013 V. Nazora bb Apoteka Subotica Ogranak 12 - Stari Žednik

782-314 Prvomajska 43 Apoteka Subotica Ogranak 13 - Čantavir

762-032 JNA 6 Apoteka Subotica Ogranak 14 - Bajmok

785-788 Ilije Lubarde 2 Apoteka Subotica Ogranak 15 - Novi Žednik

567-355 Aksentija Marodića bb Apoteka Subotica Ogranak 16 - Aleksandrovo

600-766 Matije Gupca 26 Apoteka Subotica Ogranak 17

553-053 Braće Radića 118 Apoteka Subotica Ogranak 18 - Prozivka

556-053 Aleja maršala Tita 31 Apoteka Subotica Ogranak 19 - Gerontološki

552-489 Istočni vinogradi bb Apoteka Subotica Ogranak 20 - Makova sedmica

551-202 Sutjeska 82 Apoteka Subotica Ogranak 21 - Zorka

4780-003 Edvarda Kardelja 379a Apoteka Subotica Ogranak 22 - Kelebija

4758-700 Borisa Kidriča 21 Apoteka Subotica Ogranak 23 - Hajdukovo

 

Kratak opis: 
Ovo su važni telefoni u Subotica