You are here

Rad i motivacija

U prošlom članku sam pisao o tome da tvoja zarada zavisi od toga, ŠTA KAKO RADIŠ, i rekli smo da količina uloženog rada (do neke tačke) direktno povećava prihod. To važi i za pojedinca i za svaku organizaciju.

Kako motivisati sebe ili svoje zaposlene da rade više? Biće odmah jasno ako polazimo od definicije rada: Raditi, rad = “Uložiti napor u postizanje nekog cilja. Ljudska delatnost koja proizvodi vrednosti.” Dakle, svaki posao mora imati poželjan, vredan krajnji proizvod. Ukoliko si poslodavac, definiši za svako radno mesto, šta je krajnji proizvod tog posla i upoznaj zaposlenog sa tim. Pokaži mu cilj tog posla i ako ga on prihvati kao svoj cilj, onda će biti voljan da uloži veći napor u postizanje istog, to jest, da radi više da bi se taj cilj postigao. To je pravi način motivacije i garantuje uspeh na duge staze, jer izgrađuje i lojalnost prema firmi. Druga prednost ovakvog stava prema zaposlenima je, da im daješ igru koju oni mogu igrati. Istraživanja su pokazala da igre na radnom mestu mora biti. To je veoma interesantna tema i o njoj ću pisati u sledećem članku. Više informacija na: www.selescaba.rs

Ako imaš pitanja nazovi me na 069/1-26-24-22.