You are here

5 najvažnijih osobina dobrog prodavca

Prodaja, kao veština, u poslednje dve decenije je pretrpela značajne promene. Prodaja danas nije samo aktivnost koju sprovodite u svrhe sticanja profita. Prodaja je danas mešavina umetnosti i nauke, i zato se toj temi mora pristupati sa pažnjom. Pet najvažnijih osobina dobrog prodavca su:

1. Odličan slušalac - dobar prodavac manje priča, a više sluša i shodno tome nudi rešenje.

2. Strpljiv i uporan - dobar prodavac ne odustaje pred preprekama, nego se trudi da nađe rešenje da ih savlada.

3. Lepo vaspitan - pravila lepog ponašanja su ključna u građenju dobrog odnosa sa klijentima.

4. Pozitivan - suočen s teškim i neugodnim situacijama nikada neće dopustiti da ga to obeshrabri, nego će sagledati situaciju s pozitivne strane i krenuti napred.

5. Stručan - odlično poznaje proizvod ili uslugu koju nudi i prezentuje ih na pravi način.