You are here

Važni telefoni - Bačka Topola

Policija 192
Požarna služba 193
Hitna pomoć 194
Hitna pomoć 024 / 715 - 514
Dom zdravlja 024 / 715 - 425
Zaštita prava pacijenata 024 / 713 -114
Centar za obaveštavanje 1985
Tačno vreme 195
Telegrami 1961
Telefonski imenik 11811
Razne informacije 19812
Međunarodne informacije 19011
Sup 024 / 715 - 665
Pošta 1 024 / 715 - 905
Pošta 2 024 / 715 - 539
Autobuska stanica 024 / 715 - 008
Železnička stanica 024 / 715 - 363
Javno preduzeće Komgrad 024 / 712 - 510
Zavod za zapošljavanje 024 / 715 - 185
Skupština opštine B. Topola 024 / 715 - 310
Sattrakt 024 / 224 - 166
Elektrovojvodina 024 / 619 - 555
Subotička toplana 024 / 548 - 200
Konzulat Rep. Mađarske 024 / 626 - 300
Konzulat Rep. Hrvatske 024 / 656 - 900
Kratak opis: 
Važni telefoni - Bačka Topola