You are here

Uloga preduzetnika u sopstvenom preduzeću

Ukoliko imate zaposlene, a većinu poslova radite sami, onda je vreme da se zapitate koja je Vaša uloga u Vašem preduzeću. Kada preduzeće preraste svoje kapacite nastaje „kriza“ u poslovanju koja ukazuje da je potrebno preduzeti neke konkretne korake. Prelomni momenat u razvoju preduzeća je reorganizacija njegove strukutre. Verovali ili ne, u ovoj tački više od 50% preduzeća gubi svoju poziciju na tržištu, a neki od njih se i ugase ili se prodaju.

Najveći broj opravdanja tako nastale situacije se vezuje za uverenja da nije bilo dovoljno novca, da je država „uzela“, da se ne može ovo ili ono. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija.

Nisu u pitanju finansije ili neke iznenadne poteškoće. Skoro je uvek reč o ljudskom faktoru,a radi se o UPRAVLJAČKIM VEŠTINAMA i LIČNOM SAZREVANJU preduzetnika kao LIDERA i MENADŽERA (ili nekog na toj poziciji). Za viši nivo poslovanja je potrebno i više znanja i veća hrabrost da se izađe iz zone komfora.

U početku preduzetnik radi sve sam kao da je osoba 10u1. Ovo je prvi kritični momenat, jer je potrebno izbalansirati sve ove uloge. Možda će neko od čitaoca da se seti davnih dana kada je mesecima, a možda i godinama imao ulogu pregovarača, sekretarice, administratora, čistačice, kafe kuvarice, osobe za marketing, vozača...  Lično, mnogo sam naučila u ovom periodu. Nakon određenog vremena dolazi se do momenta kada je i finansijski opravdano zaposliti 1-2 osobe, pa 10, 20... Tu nastupa sledeći drugi kritični momenat.

Najčešći problem je u ličnom stavu preduzetnika koji veoma teško ispušta poslove iz svoje ruke i prepušta ih drugim zaposlenima. Do tada je sve radio sam, a sada je potrebno da ima dovoljno poverenja u svog zaposlenog, a koji će možda i bolje obaviti posao. Ovo je situacija kada preduzetnik treba da nauči delegiranje i prepuštanje, a najviše da vežba poverenje i poštovanje. Nije to uopšte lako, ali je neophodno za napredak. U početku mogu biti poteškoće, ali dugoročno jedino ovo može doneti rezulate koje očekujemo.

Obe tačke čine prekretnicu u razvoju i vezuju se za našu odluku. Ne zavise od spoljašnjih faktora već od toga koliko smo spremni da ulažemo u sebe da se razvijemo i da napredujemo i kako vidimo svoje preduzeće za 20 godina. Nova Godina je momenat kada se obično nižu želje. Nemojte da to ostane samo vaša želja, već se obavežite prema sebi šta ćete sve naučiti i uraditi u sledećoj godini da unapredite Vaše poslovanje.  Zapišite to na jedan mali papir i postavite ga na vidno mesto na radnom stolu da Vas uvek podseti kada pokleknete. Krenite od malih koraka i steknite naviku uspeha.

Ukoliko imate druge tehnike kako da razvijate sebe, a kroz to i Vaše preduzeće – zadržite to i delite ga sa drugima. Stvarajte okruženje u kojem će Vaše preduzeće da napreduje, jer se znanje povećava kada se deli.

Jasminka Grunčić

poslovni trener i NLP trener

autor trening koncepa „Update Your Business“