You are here

Gradska biblioteka u Subotici

biblioteka subotica, znamenitosti u subotici, biblioteke u subotici, izgled biblioteke u subotici
biblioteka u subotici, gradska bibilioteka subotica, spomenici u subotici, spomenik caru jovanu nenadu, subotica noću
izgled biblioteke u subotici, gradska bibilioteka subotica, subotica noću

Još jedna zgrada u Subotici, koja nosi status spomenika kulture od velikog značaja, jeste zgrada Gradske biblioteke. Nekadašnja zgrada Nacionalne kasine, Gradska biblioteka podignuta je 1896. godine. Zgrada je sagrađena po projektu Ferenca Rajhla na mestu nekadašnje barokne kurije porodice Skenderović. Predstavlja ugaonu građevinu u duhu eklektike, sa monumentalnim načinom obrade, gde je posebno naglašeno pročelje sa ulazom flankiranim atlantima, rad vajara Ede Telča koji nose balkon sprata. Krov nad pročeljem u obliku je sarkofaga, dok profilisani krovni venac nose konzole. Dekorativni elementi su barokizirane forme girlandi i cvetni motivi rađeni u štuku. Poslednji konzervatorski radovi izvođeni su 2002 –2004. godine.

Grad: