You are here

Za uređenje atarskih puteva pokrajina izdvojila 20 miliona dinara

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini ugovore za sufinansiranje projekata u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i lokalnog razvoja, vredne više od 773 miliona dinara. U ime Grada Subotice ugovor o subvenciji, vredan 20 miliona dinara za izgradnju atarskih puteva potpisao je gradonačelnik Stevan Bakić. Sa ovim, značajnim, sredstvima dobijenim od Pokrajine za uređenje atarskih puteva obezbeđeno je ukupno 60 miliona dinara. To praktično znači da će biti uređeno oko 15.750 metara atarskih puteva. Uređenje je predviđeno da se radi, kako je navedeno u mesnim zajednicama: Aleksandrovo, Đurđin, Žednik, Čantavir, Bački Vinogradi i Tavankut. Iz pokrajinskog budžeta, posredstvom Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dodeljeni su i ugovori jedinicama lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za unapređivanje komunalne infrastrukture, vrednu više od 33 miliona dinara.

Grad: