You are here

Vežbe pucanja iz vatrenog oružja od 19. do 30. septembra na gradskom strelištu

Vežbe pucanja iz vatrenog oružja od 19. do 30. septembra na gradskom strelištu

20.09.2022. Policijski službenici Policijske uprave u Subotici i Regionalni centar granične policije prema Mađarskoj, će izvoditi bojevo gađanje na gradskom strelištu „Radanovac” u Subotici.

Gađanje će se izvoditi od 19. do 30. septembra, radnim danima u periodu od 8 do 14 časova, kada se na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega.

Strelišni prostor u kojem će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima, tablicama sa natpisom: „ne idi dalje-gađa se” i obezbeđen stražarima.

Izvor: www.subotica.com

Grad: