You are here

Udruženje građana „Solidarnost” podelilo 26 paketa pomoći za najugroženije sugrađane

Udruženje građana „Solidarnost” podelilo 26 paketa  pomoći za najugroženije sugrađane

02.08.2022. Udruženje građana „Solidarnost” podelilo je 26 paketa  pomoći za sugrađane koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Paketi sa najosnovnijim životnim namirnicama podeljeni su u okviru projekta „Humanitarna pomoć i solidarnost sa građanima Subotice”  finansiranog od strane Grada Subotice sa 80.000 dinara.

Grad: