You are here

U planu postavljanje novih dečjih igrališta

Postavljanje novih dečijih igrališta

11.01.2022. Gradsko veće je na 40. sednici donelo Plan postavljanja dečjih igrališta, koji je izradilo JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje. Planom su evidentirane lokacije postojećih dečjih igrališta, a takođe su dati predlozi lokacija za postavljanje novih igrališta na teritoriji grada Subotice. Lokacije za nova dečja igrališta predviđene su na Prozivci, Peščari, Dudovoj šumi, Željezničkom naselju i Aleksandrovu, tako da svaka od ovih gradskih mesnih zajednica dobije po jedno novo igralište za mališane. Kada su u pitanju prigradske mesne zajednice, predviđeno je ukupno devet lokacija za nova dečja igrališta i to po dva u Novom Žedniku, Ljutovu i Đurđinu, jedno u Bajmoku, dok će Bački Vinogradi na ovaj način dobiti prvo igralište za decu. Krajnji cilj izrade Plana je da postojeća i planirana dečja igrališta ispune bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti, koji se odnose na projektovanje i postavljanje dečjih igrališta, kao i opreme i površine za ublažavanje udara za dečja igrališta.

 

Grad: