You are here

Paketi za ugrožene građane Subotice, Čantavira i Bajmoka

Paketi za najugroženije građane

U saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Crveni krst Subotice će izvršiti podelu od 250 paketa hrane i proizvoda za higijenu najugroženijim stanovnicima u Subotici, Čantaviru i Bajmoku. Projektom je obuhvaćeno 198 porodica, a paketi pomoći deliće se u dva navrata.

Ovo će biti druga po redu akcija u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, prva je realizovana prošle godine tokom jeseni, kada je pomoć dobilo 38 porodica iz Čantavira i Subotice.

GIZ je kao donator postavio posebne kriterijume na osnovu kojih se određuju korisnici, a to je da 70 odsto korisnika čine romske porodice, a 30 odsto socijalno ugroženo stanovništvo iz marginalizovanih grupa, pre svega osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji i stara lica. Paketi će biti podeljeni porodicama koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, koja prati i nedostatak osnovnih izvora za opstanak struje, vode i kanalizacije.

Grad: