You are here

Oprema za fizičko vaspitanje za 39 vojvođanskih škola

Oprema za fizičko vaspitanje za vojvođanske škole

11.01.2022. Sportsko udruženje „Su Team” iz Subotice, organizovalo je nabavku vredne opreme za obavljanje nastave fizičke kulture, a zatim kroz saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, odnosno gradskim i pokrajinskim savezima za školski sport organizovalo i distribuciju školama na teritoriji Vojvodine. Oprema je stigla preko holandske Humanitarne organizacije "Sport for children foundation", u vidu dva prepuna šlepera, a podeljena u 39 škola, od čega je osam sa teritorije Grada Subotice i prigradskih naselja. Što se tiče škola sa severa Vojvodine u ovoj podeli dobile su subotičke škole "Ivan Goran Kovačić", "Dr Svetomir Bojanin" i  Školski centar i Dom učenika "Dositej Obradović", kao i škole iz prigradskih naselja "Bosa Milićević" (Novi Žednik), "Vuk Karadžić" (Bajmok), "Matija Gubec" (Tavankut), "Petefi Šandor" (Hajdukovo) i "Miroslav Antić" (Palić).

Izvor: Subotica.com

Grad: