You are here

Održana jubilarna 20. Međunarodna konferencija o inteligentnim sistemima „SISY 2022“

Održana jubilarna 20. Međunarodna konferencija o inteligentnim sistemima „SISY 2022“

20.09.2022. Međunarodna konferencija o inteligentnim sistemima SISY, 20. po redu, koja je okupila naučne radnike i eminentne stručnjake u oblasti informatike i robotike sa čak četiri kontinenta, održana u Velikoj većnici gradske kuće.

Konferencija je trajala tri dana, a organizovale su je subotička Visoka tehnička škola strukovnih studija i Univerzitet Obuda iz Budimpešte. Tom prilikom je predstavljeno oko 80 naučnih i stručnih radova u oblasti inforamcionih tehnologija, veštačke inteligencije, menadžmenta, mašinstva i drugo.

Grad: