You are here

Hemijsko -tehnološka škola otvara novi smer

Hemijsko-tehnološka škola otvorila je jedan veoma atraktivan obrazovni profil, a reč je o operativnoj forenzici koja je u poslednjih nekoliko godina iskazivala veliko interesovanje. Hemijsko-tehnološka škola biće jedna od samo dve škole u Srbiji, a jedina u Vojvodini, koja će od naredne školske godine upisivati đake na smer tehničar za operativnu forenziku. Ukupno 30 učenika na srpskom nastavnom jeziku imaće priliku da se školuje po dualnom modelu obrazovanja, što podrazumeva učenje kroz rad. Ovo zanimanje podrazumeva pripremu i uzimanje uzoraka na terenu, učešće u izradi i analizi dokumentacije sa mesta događaja, laboratorijska ispitivanja i obradu rezultata, a sve uz poštovanje zakonske regulative, standarda i propisa iz ove oblasti rada.

Grad: