You are here

Čišćenje divlje deponije u Gornjem Tavankutu

Čišćenje divlje deponije u Gornjem Tavankutu

14.09.2021. Zahvaljujući velikoj akciji čišćenja pet stotina divljih deponija u Srbiji, koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine biće uklonjena deponija u  Gornjem Tavankutu, gde je decenijama odlagan kućni, kabasti, građevinski, organski, poljoprivredni otpad. Rok za čišćenje ove deponije je 1.oktobar, ali će po rečima gradonačelnika Stevana Bakića biti i ranije. Osim ovakvih akcija, Grad Subotica ima i svoje redovne aktivnosti na unapređenju životne sredine. U prethodnom periodu sanirane su divlje deponije na Željezničkom trgu, u Čantaviru, i Đurđinskom putu, u Starom Žedniku. Aktivnosti na sanaciji i prevenciji nastajanja divljih deponija odvijaju se u kontinuitetu, ali sav taj trud je uzaludan ako građani ne budu savesni. Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Slobodan Milošev naveo je da je procenjena površina prostora za čišćenje 950 metara kvadratnih, da je procenjena zapremina otpada 702 kubna metra i da je procenjen broj tura za odvoženje smeća otvorenim kamionom od šest metara kubnih – 117. Milošev je apelovao da građani ne odlažu otpad gde mu nije mesto i na taj način zagađuju životnu sredinu. Ukupna vrednost predviđenih radova za uklanjanje ove deponije je oko 3,1 milion dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine je konkursom „Dodela sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini“ za čišćenje deponije u Gornjem Tavankutu opredelilo 2,2 miliona dinara, dok je oko 900.000 dinara obezbedio Grad Subotica.

Grad: