You are here

Dobar domaćin!

Većina nas želi da bude dobar domaćin, u svom domaćinstvu, na svom imanju,u firmi. Nameće nam se niz dilema, kako ostvariti stabilan rast i izbeći neželjene probleme na tom putu razvoja, a za stabilan rast nepoželjni su vanredni troškovi. Lakše se nosimo planiranim troškovima koje možemo blagovremeno ukalkulisati.

Osiguranje je jedan od načina da sačuvamo stabilnost, te da smanjimo rizike koje nismo mogli unapred predvideti.

Postoji niz vrsta osiguranja, ali ću se u ovom broju zadržati na osiguranju Vašeg domaćinstva (kuće ili stana) i nekim pojmovima koje treba da razumete pre nego zaključite ugovor o osiguranju.

Proizvod osiguranja domaćinstva u ponudi imaju sve osiguravajuće kuće koje se bave osiguranjem imovine.Često se nudi u paketima pod raznim imenima. Zajedničko im je da svaki paket sadrži neke osnovne, obavezne i dopunske rizike koje možete, a nemorateugovoriti.Kodnekihosiguravačapostojeodređenivrednosnipaketi, kojeVibiratezavisnoodveličine i opremljenosti stambene jedinice.

Prilikom ugovaranja bitno je odabrati odgovarajuće vrednosti tj.sume osiguranja,kao pokriće za rizike koje odaberete, pomenuću neke uobičajene:

 • Požarni rizici (gde se najčešće podrazumevaju: požar, eksplozija, grad, oluja, udar groma u osigurani objekat, pad letelice, manifestacije i demonstracije
 • Izliv vode iz instalacija
 • Poplava i bujica
 • Lom instalacija
 • Provalna krađa
 • Lom stakala
 • Odgovornost
 • Osiguranje članova domaćinstva od nezgode

Kada odaberete odgovarajući paket pokrivenih rizika i odgovarajuće sume osiguranja sa jedne strane, to treba izbalansirati sa premijom osiguranja, iznos koji treba platiti osiguravaču za preuzeti rizik. Odabrati odgovarajuću dinamiku plaćanja kako Vam plaćanje ne bi prekomerno opteretilo budžet.

Zakonodavac u Srbiji je predvideo da na tržištu imate mogućnost da polisu pod istim uslovima kupite: u osiguravajućoj kući, ili kod Zastupnika i Posrednika, licenciranih od strane Narodne Banke Srbije. Zastupnici i posrednici obično imaju potpisan ugovor o zastupanju ili posredovanju sa više osiguravajućih kuća tako da na jednom mestu možete dobiti ponudu i objašnjenje uslova više osiguravača, što Vas svakako ne ograničava da obiđete više osiguravajućih kuća i da dobijete više ponuda i da svako objasni svoj proizvod.  Neki od zastupnika i posrednika, asistiraju svojim klijentima prilikom naplate štete, kako bi klijent lakše prošao kroz propisane procedure. Zastupnici i posrednici prilikom prodaje ne naplaćuju dodatno svoje usluge.

Da rekapituliramo na šta obratiti pažnju :

 • Koja kombinacija rizika je potrebna za optimalno osiguranje Vaše kuće ili stana
 • Koje vrednosti sume osiguranja su dovoljne za realno obeštećenje u slučaju ostvarenog rizika (pojam podosiguranja i nadosiguranja ćemo objasniti u jednom od narednih brojeva)
 • Posavetujte se sa stručnom osobom iz oblasti osiguranja i pročitajte uslove (one pisane sitnim slovima  )

Imajte na umu Polisa je ugovor koji obavezuje obe strane i treba ga temeljno proučiti pre zaključenja. Pitanja možete postavljati na e-mail: polisa024sg@eunet.rs

 

Prilog Pripremio : Goran Spasenić  Zastupnik u osiguranju, licenciran od strane NBS

                             Vlasnika gencije za Zastupanje u osiguranju Polisa 024 SG Subotica