You are here

Centar za edukaciju i podršku mladima i porodici "Druga perspektiva"

Kontakt podaci

Adresa: 
Nušićeva br.2
Grad: 
Mobilni: 
060/4-222-035
Kontakt osoba: 
Predrag Milanović
Radno vreme: 
pon-pet 00-00, sub 00-00

Poslovne informacije

Delatnost: 
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Kategorija firme: 
Matični broj: 
28 273 380
PIB: 
111 271 825
Šifra delatnosti: 
9 499
O nama: 

Podrška članovima udruženja tokom cele godine od stručnih saradnika: - učitelja, - defektologa, - psihoterapeuta...

O našim proizvodama i uslugama: 

U periodu od 20.10.2020. - 15.12.2020. realizovan projekat „Prva pomoć za sve”, koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - zajednice i uz veliku zahvalnost Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Subotica.

U projektu su učestvovali učenici Srednje medicinske škole, Gimnazije "Svetozar Marković", koji su ujedno i volonteri Crvenog krsta.

Predavači i koordinatori projekta bili su Bojana Konovec, Zsuzsanna Sužnjević i Predrag Milanović.

Kompletan video materijal je snimljen u prostorijama Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica.

Spremni da pomognemo II

Realizacija projekta koji je podržan od lokalne samouprave Grada Subotice - sektor za društvene delatnosti uz partnerski odnos sa gradskom organizacijom Crvenog krsta.

Osnovna obuka u pružanju prve pomoći je namenjena osnovcima, srednjoškolcima i zaposlenima u prosveti.

Zbog nastalih okolnosti (Covid19) materijal je snimljen u prostorijama gradske organizacije Crvenog krsta uz veliku podršku volontera i zaposlenih!

 

Asocijacija sistemskih terapeuta poziva zainteresovane kandidate za upis u prvu godinu edukacije iz Sistemske porodične terapije

Edukacija se odvija po programu koji je usaglašen sa standardima Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Evropske asocijacije za porodičnu terapiju (EFTA).

Osnovni cilj edukacije jeste sticanje znanja i veština iz oblasti Sistemske porodične terapije neophodnih za sistemsko razumevanje porodice i kompetentan sistemski pristup u radu sa porodicama, ali i pojedincima, parovima i organizacijama. Očekuje se da edukanti usvoje znanja iz sistemske teorije, da razvijaju sposobnost da u radu sa porodicama intervenišu na sistemski koherentan način i da razumeju značenje šireg konteksta. Od budućih terapeuta sistemske porodične terapije očekuje se i razvijanje sposobnosti za samorefleksivnost i pripremljenost za istraživački rad u ovoj oblasti.

Završavanje četvorogodišnjeg edukativnog programa pruža prohodnot ka sticanju nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju. Završavanje dvogodišnjeg programa obezbeđuje znanja i veštine za savetodavni rad.

Voditelj edukativnog programa je Prof dr sci. med. Nevena Čalovska Hercog, neuropsihijatar, porodični terapeut, generalni sekretar EFTA-e, ekspert za akreditaciju trening škola pri Evropskoj asociajciji za psihoterapiju, generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Saradnici u edukaciji su terapeuti i edukatori sa nacionalnim i evropskim sertifikatom u oblasti Sistemske porodične psihoterapije.

Program edukacije se izvodi kroz 10 radionica tokom dva semestra nastave i završnim ispitnim radionicama, na kraju svake završene godine edukacije.

Dodatne informacije o strukturi edukacije možete naći na sajtu www.ast.org.rs

Molimo zainteresovane da se jave Predragu Milanoviću, na sledeću e- mail adresu: stela12@mts.rs

 

„Promocija lepog ponašanja“ – realizacija projekta (3.11.2020.) koji je podržan od lokalne samouprave omladinskog sektora Grada Subotice, uz saradnju OŠ„Matko Vuković“. Radionice realizovane u odeljenjima III i IV razreda. Aktivno je učestvovalo preko 50 učenika.

Komentari

U periodu od 20.10.20. - 15.12.2020. realizovan projekat "Prva pomoć za sve", koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - zajednice i uz veliku zahvalnost Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Subotica. U projektu su učestvovali učenici Srednje medicinske škole, Gimnazije "Svetozar Marković", koji su ujedno i volonteri Crvenog krsta. Predavači i koordinatori projekta bili su Bojana Konovec, Zsuzsanna Sužnjević i Predrag Milanović. Kompletan video materijal je snimljen u prostorijama Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica.
U periodu od 20.10.20. - 15.12.2020. realizovan projekat "Prva pomoć za sve", koji je podržan od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - zajednice i uz veliku zahvalnost Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Subotica. U projektu su učestvovali učenici Srednje medicinske škole, Gimnazije "Svetozar Marković", koji su ujedno i volonteri Crvenog krsta. Predavači i koordinatori projekta bili su Bojana Konovec, Zsuzsanna Sužnjević i Predrag Milanović. Kompletan video materijal je snimljen u prostorijama Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica.
+++