You are here

4 smrtna greha preduzetništva

Postoji verovanje da ako neko ima završen fakultet samo tada može da postigne „nešto u životu”. Zar nismo dovoljno puta čuli: „Uči sine da ne moraš raditi ovo što ja radim”. Važno je imati obrazovanje, a još je važnije da se stalno usavršavamo. Diploma nije garancija za uspeh, jer pored obrazovanja postoji 4 smrtna greha koji mogu da unište naš biznis.

 

TOP #1 greh: ODLAGANJE U praksi to izgleda ovako: „Kasnije (sutra)ću da pozovem ovog klijenta, komplikovano je, oduzima mi vreme”,”Marketing je skup, meni to ne treba“ i sl. Treba da smo svesni, da sve što odlažemo će nas kasnije sačekati, ali u mnogo većem obimu, pojave se konflikti, nered, a možemo da izgubimo poslovnog partnera ili klijenta. Najvažnije je da u takvim situacijama krenete od najmanjeg koraka da počnete rešavati problem, makar to bilo samo priprema papira ili obavljanje telefonskog razgovora.

 

TOP #2 greh: ODABIR ZAPOSLENOG ZA ODREĐENO RADNO MESTO - Sve dok je preduzeće malo, donekle je opravdano da administrativne i prodajne aktivnosti radi jedna osoba. Kako raste obim posla, tako se pokazuje i potreba za novim radnim mestima poput administracije, računovodstva, logistike, prodaje, marketinga, tehničke podrške, proizvodnje i sl. Imajte na umu da jedna osoba ne može kvalitetno da obavi radne zadatke, ako je u jednom momentu važno da bude strogo precizna, a u drugom momentu da postane neograničeno kreativna. Dugoročno neće doneti očekivane rezultate.

   

TOP #3 greh: „MOJ PROIZVOD PRODAJE NJEGOV KVALITET“ - Danas se kvalitet podrazumeva. Toliko njih ističe ovu vrednost da je tržište postalo imuno na njega, jer je on subjektivan doživljaj kupca. Naša usluga ili proizvod su toliko kvalitetni koliko ga klijenti ocene – ako dođe uopšte do njih informacija. Možemo imati najkvalitetniju robu na svetu, ali ako se za nju ne zna, onda kao da ni ne postoji. Ukoliko se oslanjamo na to da će nas kupci pronaći jer traže kvalitet, u velikoj smo zabludi. Proizvod prodaje način na koji ga predstavljamo, osnosno marketinške aktivnosti koje su danas već svakom malom preduzeću dostupni.

 

TOP #4greh:  „REŠIĆE SE NEKAKO“ - Preduzetništvo je puno nesigurnosti, strahova, nedoumica, stalnog donošenja odluka, grešaka. Očekivanjem da se problem „nekako reši”, on će se rešiti u korist onoga ko je upravljao tom situacijom. Kako bi se pronašlo rešenje, važno je da sebi damo odgovor na pitanja: zašto radim ovaj posao, koji su moji ciljevi, gde vidim sebe za 5-10 godina. Zatim se pristupa definisanju malih koraka koji će nas dovesti do željene tačke. Naizgled se može učiniti da su ovi ljudi imali sreću, ali u suštini oni su imali samo dobru „mapu“, odnosno precizno definisane ciljeve i viziju.

 

Jasminka Grunčić

poslovni trener i NLP trener

autor trening koncepa „Update Your Business“