You are here

Važni telefoni - Subotica-policija-požar-hitna pomoc-tacno vreme

Policija 192
Požarna služba 193
Hitna pomoć 194
Hitna pomoć 024 / 551 - 373
Gradska bolnica 024 / 555 - 222
Centar za obaveštavanje 985
Tačno vreme 195
Telegrami 196
Prijava međunarodnih 901
Obaveštenje o br. tel. predplate 988
Turist biro Subotica transa 024 / 555 - 466
Toplana - prijava kvara 024 / 548 - 383
Vodovod i kanal. - prijava kvara 024 / 557 - 711
Dimničar 024 / 553 - 072
Informacije o sportu 9814
Dragstor 024 / 558 - 326
Buđenje 9811
Subotica trans 024 / 547 - 777
Autobuska stanica 024 / 555 - 566
Željeznička stanica 024 / 555 - 606
Elektrodistribucija 024 / 552 - 702
Konzulat Rep. Mađarske 024 / 554 - 811
Konzulat Rep. Hrvatske 024 / 557 - 793
Stomatološka služba sa odrasle 024 / 553 - 554
Dečiji dispanzer 024 / 553 - 559
Školski dispanzer 024 / 600 - 795
SOS služba 024 / 553 - 000
Subotica gas 024 / 641 - 211
Čistoća i zelenilo 024 / 620 - 444

 

Kratak opis: 
Važni telefoni u Subotici