You are here

Intervju sa: Nikolom Milićevoćem, Stojanom Sokovićem i stanovnicima - MZ "Aleksandrovo" - Subotica

MZ "Aleksandrovo" - Subotica
MZ "Aleksandrovo" - Subotica
MZ "Aleksandrovo" - Subotica
MZ "Aleksandrovo" - Subotica

Predstavljamo mesnu zajednicu Aleksandrovo – jedna od infrastrukturno najuređenijh  MZ-a u  Subotici   

Prošle sedmice bili smo u poseti mesnoj zajednici Aleksandrovo,po mnogim mišljenjima jednoj od  infrastrukturno najuređenijh  MZ-a u  Subotici.Tom prilikom  su nas primili funkcioneri i stanovnici ove MZ-e čije se kancelarije trenutno nalaze u dvorištu crkve u Aleksandrovu.Od funkcionera bili su  prisutni: Predsednik Skupštine gospodin Milićević Nikola, Predsednik Saveta gospodin Stojan Soković,Član Saveta gospodin Vladimir Nješković i  Sekretar MZ Aleksandrovo gospođa Vojnić Tamara.

Novo rukovodstvo je preuzelo dužnost krajem osmog meseca ove godine i odmah su zacrtani jasni ciljevi za unapređenje kvaliteta života u mesnoj zajednici. Predsednik Skupštine gospodin Milićević smatra da je proteklih godina vrlo malo rađeno na uređenju MZ-e i da je  novom rukovodstvu veoma važno da u narednom periodu reši par problema čije je rešavanje  vitalno  za normalno  funkcionisanje MZ-e.Milićević je počeo svoje izlaganje rečima:“Jedan od najvećih problema ove  MZ-e je nepostojanje vlastitih kancelarija, već se  sastanci održavaju u  zakupljenoj kancelariji, a rešavanje ovog problema je u toku  jer se za potrebe MZ-e renovira objekat Trokadera, nekadašnje male osnovne škole, koja je nakon zatvaranja, služila za održavanje zabavnih dešavanja i na objektu od 400m2 se radi  kompletna restauracija. Nikola je još dodao: „Krov je već saniran i  promenjena je kompletna stolarija,uvući će se hidroizolacija zbog vlage, a najveći problem je 780.000,00 dinara duga za struju u ovom objektu, ali smo  dobili obećanje od gradonačelnika da će se izdvojiti sredstva iz budžeta da se taj dug vrati, tako da  planiramo u  januaru  da se preselimo, a te  prostorije bi se mogle  koristiti za održavanje raznih manifestacija “. Sa izlaganjem predsednika Skupštine složili su se i ostali prisutni funkcioneri ove MZ-e.

Posle toga smo postavili pitanje o drugim problemima, aktivnostima i planovima za 2016.godinu, a Milićević nam je opisao deo  aktivnosti  i planove za  sledeću godinu i dao nam je teksta  sa planom rada koji smo objavili u celini na našem sajtu www.sunedeljnik.rs/intervju , a iz tog plana za ovo izdanje SU Nedeljnika izdvajamo: Asfaltiranje ulica i delova ulica: Sražilovske, Siriške, Rudarske, Tolminske ulica do pruge, prolaz između zgrada 1a i 1b u Tolminskoj ulici, deo od Tolminske ulice do zgrade 1a, Kameničke, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, 367.Nove, Futoške, Trga Paje Jovanovića, Lazarevačke i Deliblatske.

Obeležavanje kolovoza i regulisanje saobraćaja: Bregalnička, Mosorska, Mitra Bakića, Gradišćanska, Ivana Turgenjeva, Stanoja Glavaša, Albe Vidakovića, Josipa Slovenskog, Generala Kutuzova, Verušićka, Lovćenska i Jelene Čović.

Postavljanje semafora na raskrsnici Beogradskog puta i ulice Plate Dobrojevića.

Betoniranje okretišta na autobuskoj liniji br. 16 u Tolminskoj ulici.

Postavljanje ležećih policajaca u Ilindenskoj ulici, Dušana Krnajskog, Rutai Ištvana, Vlaseničkoj i Borivoja Mišića.

Proširenje ulica A. Marodića i J. Šokčića (od S. Novaka do P.Horvackog) i Petra Horvackog (od M.M. Đorđević do S. Novaka)

Izgradnja kanalizacione mreže u ulicama Stražilovskoj, Kameničkoj i Siriškoj, 367. novoj, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, Vlaseničkoj (deo između ulica Starine Novaka i Dušana Krnajskog), Futoškoj.

Izgradnja vodovodne mreže u ulicama 367. Novoj, Futoškoj i Bikovačkom putu.

Građani koji su prisustvovali ovom razgovoru požalili su se na problem buke, koju prave određene firme, zatim imaju problem nepostojanje  kanti za smeće zbog čega  psi lutalice  razvlače smeće po ulicama. Prigovorili su takođe da se na fudbalskom igralištu noću skupljaju mladi koji su skloni alkoholu i drugim opijatima, te se često na igralištu  mogu naći flaše, špricevi i drugi slični predmeti.

Predsednik Skupštine je tada rekao da je u planu postavljanje 5 stubova sa rasvetom na ovom igralištu i  da će se  ovo igralište moći koristi i u noćnim satima, a i ostali problemi će se rešiti u narednom periodu.

PROGRAMA MESNE ZAJEDNICE ALEKSANDROVO ZA 2016. GODINU

ZGRADA MZ

1. popravka krova i rekonstrukcija objekta, buduće zgrade Mesne zajednice u ulici Aksentija Marodića bb (bivši Trokadero- bivša mala škola)

OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1. Rodna kuća Jovana Pačua u ulici Aksentija Marodića 9 - popravka krova

2. Ograda oko dvorišta OŠ Sveti Sava

PUTEVI I ULICE

Izrada regulacije: 1. Rudarska ulica, 2. Futoška ulica, 3. Deliblatska ulica, 4. Lazarevačka ulica, 5. Trg Paje Jovanovića i Blaže Jovanovića

Tucanik:

1. 367. nova i Futoška 2. atarski putevi prema Bunariću, na deonicama 367. nova br parcele 36909 KO Donji Grad i Aleksandrovi salaši br parcele 37234 KO Donji Grad 3. atarski put u tzv. „Žitničkom ataru“, na granici između mesnih zajednica Aleksandrovo i Bikovo, i mesnih zajednica Aleksandrovo i Verušić odnosno, od Aleksandrovih salaša broj 186 do Bikovačkog puta, od Bikovačkog puta do Čantavirskog puta i od Čantavirskog puta do Beogradskog puta. 4. Atarski put, prva duž iza ulice Petra Horvackog, od Beogradskog puta do bivše Pačirske pruge 5. Atarski put koji povezuje Beogradski i Čantavirski put ispred pružnog prelaza na Čantavirskom putu 6. Mali Palić, nakon velike krivine sa leve strane puta ulaz pored A.salaša 114, paraleleno sa putem i izlaz prekoputa A. salaš broj 128 7.Mali Palić leva strana od puta do obale jezera Palić, od Bunarića / Vodica do izlaza na autoput 8.  atarski put preko puta novog groblja u Aleksandrovu, paralelno sa prugom Beograd - Subotica

Asfaltiranje: 1. Stražilovska i Siriška 2. Rudarska 3. Tolminska ulica do pruge i uređenje okretišta autobuske linije 16 4. Prolaz između zgrada 1a i 1b u Tolminskoj ulici, od Tolminske ulice do zgrade 1a 5. Kamenička 6. Željka Milivojevića 7. Milovana Glišića 8. 367.nova 9. Futoška 10. Trg Paje Jovanovića 11. Lazarevačka ulica 12. Deliblatska 

Krpljenje rupa: 1. Vlasenička i Rutai Ištvana 2. Jelene Čović (D. Krnajskog do J. Zelića) 3. Starine Novaka 4. Popravka kolovoza ispred Rodić marketa, između ulica Starine Novaka i Beogradskog puta 5. Popravka kolovoza ispred prodavnice Minja u ulici Plate Dobrojevića, na sastavu starijeg i novijeg asfalta

Ravnanje – grejderovanje puteva

Obeležavanje kolovoza i regulisanje saobraćaja:

1. Bregalnička, Mosorska, Mitra Bakića, Gradišćanska, Ivana Turgenjeva, Stanoja Glavaša, Albe Vidakovića, Josipa Slovenskog, Generala Kutuzova, Verušićka, Lovćenska Jelene Čović, 2. Semafor na raskrsnici Beogradskog puta i ulice Plate Dobrojevića, 3. ogledalo u Juraja Arnolda, obeležavanje pešaškog prelaza na raskrsnici A.Marodića i Starine Novaka, 4. betoniranje i postavljanje „pečurke“ na autobuskom stajalištu na liniji 1/1a u ulici Petra Horvackog, 5. betoniranje i postavljanje „pečurke“ na autobuskom stajalištima na Bikovačkom putu, 6. betoniranje okretišta na autobuskoj liniji br. 16 u Tolminskoj ulici, 7. postavljanje ležećih policajaca u Ilindenskoj ulici, postavljanje ležećih policajaca, u ulici Dušana Krnajskog na uglu sa Zeničkom ulicom kod parka, 8. postavljanje ležećih policajaca u ulicama Rutai Ištvana i Vlaseničkoj, 9. postavljanje ležećih policajaca u ulici Borivoja Mišića, 10. obeležavanje pešačkog prelaza ispred objekta PU „Naša radost“ i ambulante, 11. izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Aksentija Marodića i Starine Novaka, 12. obeležavanje pešačkih prelaza na teritoriji Aleksandrova, 13. obaranje ivičnjaka na raskrsnici Beogradskog puta i ulice Aksentija Marodića, 14. novouočene situacije - postavljanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

Slivnici za atmosfersku vodu: 1. kanal za atmosfersku vodu u Vlaseničkoj ulici ispred brojeva 1 i 2, duž ograde na igralištu Bratstvo 2. Plate Dobrojevića ispred prodavnice Minja 3. Josipa Lihta

Kablovska instalacija za televiziju - CATV:

1. pojačavanje signala na teritoriji Aleksandrova

Projektovanje i izgradnja:

1. Rudarska 2. Stražilovska i Siriška ulica 3. Kamenička 4. Željka Milivojevića 5. Milovana Glišića 6. 367.nova 7. Futoška 8. Trg Paje Jovanović 9. Lazarevačka ulica 10. Deliblatska 

Proširenje puta:

1. Proširenje ulice A. Marodića i J. Šokčića (od S. Novaka do P.Horvackog) i Petra Horvackog (od M.M. Đorđević do S. Novaka) 2. proširenje parking placa u ulici Aksentija Marodića ispred OŠ Sveti Sava 3.  proširenje parking placa u ulici Aksentija Marodića ispred PU "Naša radost"

Izgradnja kanalizacione mreže:

  1. Kanalizaciona mreža  u ulicama Stražilovskoj, Kameničkoj i Siriškoj, 367. novoj, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, Vlaseničkoj (deo između ulica Starine Novaka i Dušana Krnajskog), Futoškoj

Izgradnja vodovodne mreže: 1. Vodovodna mreža u ulicama 367. novoj i  Futoškoj 2. Vodovodna mreža na Bikovačkom putu

TROTOARI

Izgradnja ili popravka: 1. Aksentija Marodića 2. Plate Dobrojević 3. Vladimira Rolovića 4. Josipa Zelića od Trgoprometa do Vlaseničke ulice sa desne strane 5. Gradišćanskoj 6. Plate Dobrojevića i Mitra Bakića – preko Čvorkove bare 7. Josipa Lihta (između J. Šokčića i K. Napravnika sa desne strane), 8. Popravka staze u ulici Starine Novaka i Dušana Krnajskog  9. Staza od autobuske stanice ispred parka u Dušana Krnajskog do ulice Jelene Čović

JAVNE POVRŠINE - PARKOVI

Divlje deponije: 1. u ulici Generala Kutuzova, na uglu sa Verušićkom koja se spaja sa gradskom deponijom 2. na granici MZ Aleksandrovo i MZ Mali Bajmok, sa obe strane Pačirske pruge 3. divlja deponija iza Simexa

Košenje zelene površine: 1. parcela između ulica Josipa Zelića i Jurija Gagarina, 2. javna površina ispred i oko košarkaškog, odbojkaškog i terena za tenis, na „Bratstvovim“ terenima u ulici Starine Novaka, parcela 3. u ulici Aksentija Marodića broj 35, vlasništvo Grada, i javna površina ispred nje, 4. ulica Plate Dobrojevića na sportskim terenima, 5. ulica Josipa Zelića, pored Katoličke crkve, 6. park na uglu Dušana Krnajskog i Vlaseničke ulice, 7. parcela iza bivše Panonije i Gloria Petrola, u ulici Starine Novaka, 8. parcele između ulica Dečanske, Patrisa Lumumbe i Vladimira Rolovića

Lopatanje ivičnjaka:

1. Beogradski put 2. Starine Novaka 3. Aksentija Marodića

Uređenje:1. Parcela između ulica Jurija Gagarina i Josipa Zelića 2. Centar Aleksandrova, pored parkinga prodavnice Gomex 3. parka na uglu ulica Starine Novaka i Mare Malagurski Đorđević

Ozelenjavanje:

1. Centar Aleksandrova, pored parkinga prodavnice GomeX

Postavljanje korpi za otpatke:1. u ulici Aksentija Marodića: ispred pijace, ispred ambulante, ispred zabavišta, na uglu sa ulicom Jovana Pačua,  na ulazu na parking iza zgrada (pored kafića Pikolo), pored kioska kod prodavnice "Gomex" 6 kom 2. u ulici Jurija Gagarina, na novom dečijem igralištu 2 kom 3. u ulici Plate Dobrojevića, sportski tereni na "Čvorkovoj bari" 2 kom 4. u ulici Mitra Bakića u parku 1 kom 5. u ulici Starine Novaka, na sportskim terenima "Bratstvo" 4 kom

DEČIJA IGRALIŠTA

Sportski tereni igrališta: 1. Plate Dobrojevića  (Čvorkova bara) 2. Parcela između ulica M. Bakića, Mosorske, Lovćenske i Gradišćanske 3. sportski tereni u ulici Starine Novaka - Bratstvo - tartan podloga na košarkaškom terenu 4. Izgradnja multifunkcionalnog terena (košarkaško-odbojkaškog) i revitalizacija postojećeg fudbalsko-rukometnog terena u dvorištu OŠ Sveti Sava 5. rekviziti i sprave za dečije igralište u parku na uglu Tolminske i Beogradskog puta 6. popravka zaštitne ograde na Trgu Paje Jovanovića

RASVETA

Postavljanje rasvete: 1.  Rasveta na sportskim terenima Čvorkova bara 2. Osvetljenje dvorišta OŠ Sveti Sava – zadnjeg dela dvorišta 3. na  novom dečijem igralištu u Jurija Gagarina

Postavljanje ulične rasvete: 1. Završetak rasvete na Bikovačkom putu do Lamić kraja 2. Rasveta na Malom Paliću, Senćanski put, nakon silaska sa nadvožnjaka na granici između MZ Aleksandrovo i Šupljak

BICIKLISTIČKE STAZE 1. Mali Palić od Beogradske pruge do kružnog puta oko jezera Palić 2. Popravka biciklističke staze na Beogradskom putu 3. Biciklistička staza od Tolminske ulice do granice sa MZ Bikovo

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 1. parcele na adresi broj Aksentija Marodića broj 35 2. parcela pored apoteke

 

                                                                                                                                                PREDSEDNIK SKUPŠTINE MZ

                                                                                                                                                Milićević Nikola

Grad: