You are here

Intervju sa: Mr. Helenom Suljić, Zoltanom Galfi Kaločai i Zoricom Šlemer - MZ "Centar II" - Subotica

Mr. Helena Suljić, predsednica skupštine MZ
Zoltan Galfi Kaločai
Zorica Šlemer
 MZ "Centar II" - Subotica

Mesna zajednica „Centar II “ se  nalazi  u samom centru Subotice i sa svojih 3000 stanovnika jedna  je od najvećih  MZ na teritoriji  grada. Ova MZ  je  deo gradskog jezgra, ali bez obzira na to zbog svog specifičnog položaja kroz nju tokom 24 časa prođe veliki broj vozila od kojih se najveći  broj kreće  prema graničnom prelazu Kelebiji . Pored te saobraćajnice   veoma su frekventne i sledeće ulice : ulica MaksimaGorkog, Štrosmajerova, Matka Vukovića, Matije Gupca, Petefi Šandora, Rudić ulica i ulica  Braće Majera.

MZ „Centar II“  ima izgrađenu kompletnu infrastrukturu na  celokupnoj teritoriji , a to predstavlja veoma pozitivan  faktor u kvalitetu života stanovnika  MZ-e.   Na  području ove MZ-e  nalaze se neke od najvažnijih institucija Subotice iz kulturnog, obrazovnog, poslovnog, zdravstvenog i verskog života, koje svojom monumentalnošću i istorijom predstavljaju značajna gradska obeležja.

Pitali smo gospođu Helenu Suljic,inače predsednicu Skupštine MZ-e,o   razvoju mesne zajednice u narednom periodu, a ona nam je iznela kompletan plan   koji  treba da se sprovede  uz pomoć lokalne samouprave  i  ogleda se u  sledećim aktivnostima:

  • Postavljanju podzemnih kontejnera u ulicama Matka Vukovića i na Trgu žrtava fašizma
  • Rekonstrukciji i stavljanje u funkciju javnog toaleta na Trgu Jakaba i Komora
  • Uređenju i revitalizaciji parkova i zelenih površina na Trgu Jakaba i Komora,  Ulici Petefi Šandora,  Trgu žrtava fašizma i delu  oko katedrale Sv. Terezije Avilske
  • Izradi  projeketne dokumentacije za fiskulturnu salu u OŠ „Đuro Salaj“
  • Revitalizaciji oštećene putne infrastrukture
  • Održavanju higijene  u ulicama
  • Organizovanju humanitarnih akcija za socijalno  ugrožene građane sa područja ove MZ-e
  • Organizaciji besplatnih zdrvastvenih pregleda
  • Uređenju fasada reprezentativnih zgrada u najužem centru, kao i insistriranju da se pojedini prostori koji  trenutno narušavaju izgled grada u celosti urede na način koji je u skladu sa urbanističkim planom centra grada
  • Kao i u rešavanju svih problema na koje ukazuju građani, a koji su u ingerenciji rukovodstva MZ.

Posle toga pitali smo stanovnicu MZ-e  Zoricu Šlemer šta misli o planovima rukovodstva i koji su po njoj najveći problemi. Zorica  je pohvalila planove rukovodstva  i  smatra da će biti odlično ukoliko se ovi planovi ostvare u sledećih  par godina.Po  njoj najveći problemi u centru grada su: problem oko pasa lutalica, koji se u čoporima slobodno kreću po gradu,te da je i sama  jednom prilikom bila žrtva napada,zatim  veliki problem  je i bezobzirno parkiranje automobila pred kapije stanovnika u Borovskoj ulici u kojoj stanuje tako da se često desi da je nemoguće ući automobilom u svoje dvorište i na kraju postoji  problem sa biciklistima koji neoprezno voze trotoarom i na taj način ugrožavaju pešake.

Posle Zoričinog navođenja problema   čelnici mesne zajednice:predsednik  Saveta  MZ-e  Zoltan Galfi Kaločai i predsednica Skupštine Helena Suljic su  kazali  da znaju za te probleme i da  su   već  obavešteni  nadležni organi koji  rade na rešavanju tih  i drugih  problema koji tište građane ove MZ-e. 

Grad: