You are here

Intervju sa: Draganom Rudovićem, Veljkom Vojnićem i Draganom Gvozdenovićem - MZ "Dudova Šuma" - Subotica

MZ "Dudova Šuma", Subotica
MZ "Dudova Šuma", Subotica
MZ "Dudova Šuma", Subotica

Mesna zajednica „Dudova Šuma“ –  ciljevi, planovi,problemi...

Tokom prošle nedelje održan je sastanak sa čelnicima MZ Dudova šuma, predsednikom Saveta MZ Draganom Rudovićem, predsenikom Skupštine MZ Veljkom Vojnićem i jednim građaninom  ove mesne zajednice gospodinom Draganom Gvozdenovićem.

O investicijama koje su u toku i šta je urađeno u prošloj i ovoj godini upoznao nas je gospodin Rudović navođenjem:„Počelo je asfaltiranje u ulici Laze Lazarevića i do kraja godine bi trebalo da se završi,a urađen je i  projekat za asfaltiranje u ulici Ferenca Sepa od broja 8 do 14 pored Hale Sportova.Prošle godine  urađeno je osvetljene paralelno sa zgradama iza  Aleje Maršala Tita,tako da je tim potezom zaustavljena   otimačina  tašni i lančica u noćnim satima.Pored toga uradili smo i  rekonstrukciju osvetljenja od Škole „Dositej Obradović“.    i  do raskrsnice sa Alejom M. Tita. Planira se i  osvetljenja ulice  Petra Lekovića i to od Aleje Maršala Tita do Arsenija Čarnojevića,a  koliko će se uraditi zavisi od visine materijalnih sredstava.Uz pomoć JKP Vododvod i Kanalizacija uspeli smo da sredimo kanal na Jasibari i do kraja godine trebalo bi se zasaditi drveće i napraviti jedan uredan park. Zemljani radovi su odrađeni na ovom projektu, postavljen je primarni prečistač,a  još je ostalo da se zasadi drveće-700 do 800 stabala odnosno sadnica, čiji će prevashodni zadatak biti da  smanji pritisak vode na površinu. U planu je izrada  projekta  za izgradnju  parking prostora oko Hale Sportova sa produžetkom parking mesta prema Studentskom Centru Ivo Lola Ribar, a do kraja godine treba da bude gotov projekat za  sanaciju  zgrade Mesne Zajednice u ulici Braće Jugovića 17.“

Nakon izlaganja predsednika Saveta MZ Rudovića, reč je preuzeo predsednik Skupštine  MZ  gospodin Vojnić Veljko rekavši: „Mi smo doneli na Skupštini  plan i program rada za 2016 godinu Dogovor je postignut i sa Direkcijom Grada o praćenju naših projekata i oni su obećali pomoć.Po meni  najvažnije stvari koje treba odraditi su: nastavljanje asfaltiranja  ulica koje još nisu asfaltirane,zatim  izgradnja vodovodne  mreže  u onim delovima MZ-e  gde još ne postoji i rešavanje  pitanja  odvođenja  otpadnih voda.Mi pored toga imamo veliki problem sa manjkom  kapaciteta za  smeštaj dece u predškolske  ustanove.Zatim je gospodin Vojnić izneo  inicijativua je da se u budžetu grada predvide  sredstva ,5% od budžeta grada, koja bi se  direktno preko mesnih zajednica plasirala  u infrastrukturne radove i  održavanje infrastrukture  MZ-a.Vojnić je još dodao:“ Što se tiče rada Skupštine   MZ-e  mislim da je Skupština izabrala prave ljudi u Savet MZ-e i da  su to  veoma odgovorni ljudi koji će  ispuniti sve naše zadatke“.

O investicionim planovima za 2016.godinu nastavio je da  govorio  gospodin Rudović: „Mi smo imali sastanak sa Direkcijom Grada 22.09.2015. godine na kom smo razmotrili šta je zaista moguće da se ostvari i realizuje u toku iduće godine, od kojih imamo čvrsto obećanje da će nam Grad omogućiti da skoro sve zadatke i realizujemo,a najvažnije investicije su : zasađivanje sibirskih  breza na mestima gde su posečeni platani,izgradnja osvetljenog  fudbalskog  igrališta za mali fudbal  iza Hale sportova,zatim  se planira  izgradnja  malog košarkaško igralište pored  Aleje između Petra Lekovića i Braće Jugovića,a planiran je i teren  za boćanje u Dudovoj Šumi. Sledeća stvar koju mi potenciramo jeste problem smeća, odnosno kontejneri koji stoje napolju. Obećano nam je da će se uraditi novi projekti za podzemno odlaganje smeća,a trebalo bi da se uklone svi đubretarnici  ispred zgrada, jer su ljudi masovno počeli da ih koriste  za odlaganje smeća“. Rudović je još dodao da se planira završetak rekonstrukcije  osvetljenja do kraja Arsenija Čarnojevića i u dečijoj ustanovi Naša Radost gde će se i  postaviti novo igralište sa novim rekvizitima“.Na kraju je predsednik Saveta još istakao:“Treba da se uradi  kompletna rekonstrukcija trotoara u ulici Zrinjskog i Frankopana,zatim treba postaviti  nove ležeće policajce u ulicama 27. marta, Arsenije Čarnojevića , Grabovačkoj  i      Ulici Ferenca Sepa,a na Aleji Maršala Tita od broja 20 do 24 treba navući  zemlju da se napravi pad, jer na tom delu voda prodire i ulazi u podrume i na kraju u  Grabovačkoj ulici skinuće se sloj zemlje, navući tucanik i povaljati dva kraka, jedan od bazena do somborske pruge, a drugi od broja 22 do 40“.

Ispred građana ove MZ pozvali smo gospodina  Dragan Gvozdenović koji je na početku  rekao „Mislim da su sada izabrani pravi ljudi  i  za rešavanje problema i za izvršenje  investicija   u MZ  i . siguran sam da su oni  spremni  na saradnju sa Gradom i sa lokalnom vlašću“. Nakon pohvala izrečenih za novo rukovodstvo,Gvozdenović je  ipak skrenuo pažnju na par problema:“Trotoari na Aleji su totalno izbrazdani od korenja drveća koje je  posađeno uz asfalt  i  to strahovito smeta  građanima naročito starijim licima,  zatim bih istakao problem pasa lutalica na  Radijalcu i pasa koji šetaju sa vlasnicima bez korpi, a  od laveža pasa u Dudovoj šumi je nemoguće šetati, jer tamo je toliko pasa da je to neverovatno“.Gospodin Gvozdenović je još dodao da bi u Dudovoj šumi trebalo sprečiti lomljenje i seču grana na drveću i na svaki način  zaštiti taj park“.

Gospodin Vojnić je za kraj ovog sastanka dodao: „Mi smo do sada govorili o onome što je vezano za investicije i održavanje, ali nismo rekli da je takođe važan i rad Skupštine MZ , a to potvrđuje i inicijativa a za održavanje zbora građana MZ-e, na kojem će građani izneti svoje predloge o primedbe, jer se  ne mora se sve rešavati parama. Rešenja postoje i  u obraćanju  gradskim infrastrukturama i inspekcijskim nadzorima, kao  i drugim strukturama koje su važne za našu MZ-u i za grad u celini“.

Ovaj projekat „Mesne zajednice u Subotici juče, danas, sutra“ je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada.

Grad: