You are here

Vreme pojačanog korišćenja pirotehnike, nadležni upozoravaju na posledice

Vreme pojačanog korišćenja pirotehnike, nadležni upozoravaju na posledice

Proslava božićnih i novogodišnjih praznika, gotovo da je nezamisliva bez upotrebe prskalica, petardi, raketa i vatrometa. Bacanje ovih mini eksplozivnih naprava može da dovede do ozbiljnih povreda, a posebno su osetljive životinje koje prasak doživljavaju kao veliki stres.

Iako naši najmlađi sugrađani koriste prskalice, vatromete i petarde najčešće u svrhu zabave i razonode, dr Verica Dronjak, načelnica Preventivnog centra Doma zdravlja, napominje da se pirotehnička sredstava ne mogu svrstati u kategoriju igračaka, te da su zbog njihove nepravilne upotrebe najugroženija upravo deca.

- Gotovo polovina povređenih ima manje od 16 godina, a najviše se povređuju dečaci uzrasta od 10 do 14 godina - kaže dr Dronjak. - Najčešće povrede su opekotine, pre svega lica, prstiju, šake i ručnih zglobova, a nisu retke ni delimične ili potpune amputacije jednog ili više prstiju na rukama. Veoma često dolazi i do povreda očiju, poput opekotina rožnjače ili oštećenja nastalih zapadanjem stranog tela u oko, kao i do oštećenja sluha, odnosno pucanja bubne opne. Uzrok svake druge nastale povrede je neadekvatno rukovanje pirotehničkim sredstvima, tačnije nepridržavanje pisanih uputstava za upotrebu, a neispravna pirotehnička sredstva uzrok su svake treće nastale povrede.

Osim po ljude, upotreba pirotehničkih sredstava može biti opasna i uznemirujuća po životinje i kućne ljubimce, zbog čega iz Udruženja "Anima" savetuju da se u vreme praznika ljubimci izmeste iz dvorišta u unutrašnjost doma, bilo da je to garaža, predsoblje ili neka druga prostorija, te da im se pusti muzika ili pojača televizor, kako bi se zamaskirao zvuk praska.

Opširnije na: www.subotica.com

Grad: