You are here

Raspisan javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Subotica

Raspisan javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Subotica

Načelnik gradske uprave oglasio je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Subotica. Radna mesta koja se popunjavaju su sledeća:

1. Izvršilac na zaprimanju prijava, u zvanju mlađi referent (Organizaciona jedinica - Sekretarijat za inspekcijsko - nadzorne poslove)

2. Izvršilac za odnose sa investitorima - projekt menadžer, u zvanju savetnik (Organizaciona jedinica - Sekretarijat za investicije i razvoj)

Sve detaljnije informacije kao i uslove za prijavu na konkurs možete pročitati ovde: http://www.subotica.rs/documents/pages/12922_1.pdf

Grad: