You are here

Radno vreme ambulanti i službi Doma zdravlja od 11. maja

Radno vreme ambulanti i službi Doma zdravlja od 11. maja

Ambulante i službe Doma zdravlja Subotica će od 11. maja raditi po sledećem radnom vremenu.

Ambulanta za respiratorne infekcije u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost (Harambašićeva 2) radiće svakog dana od 7 do 22 časa. Brojevi telefona na koje građani mogu da pozovu su 024/546-104, 065-9185577, 065-9155538, 065-9185578 i 065-9185602.

Zdravstvene ambulante u Subotici:

Ambulanta 1 (Kumičićeva 2) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta 2 (Beogradski put 45) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta 3 (Ruđera Boškovića 22) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta 4 (Karađorđev put 55) radiće svakog dana u nedelji od 7 do 20 časova.

Ambulanta 5 (Zmaj Jovina 29) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta 6 (Segedinski put 42) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta 7 (Trg žrtava fašizma 16) je zatvorena do daljeg.

Ambulanta 8 (Aksentija Marodića bb) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta Dom penzionera (Aleja maršala Tita 31) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta Graničar (Istočni vinogradi bb) radiće od ponedeljkom, utorkom, sredom i petkom od 7 do 14 časova, dok će četvrtkom biti otvorena od 13 do 20 časova.

Ambulanta Peščara (Šabačka bb) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta Mali Bajmok (Franje Kluza 2) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta Zorka (Sutjeska bb) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 14 časova.

Ambulanta Radanovac (Venac bratstva i jedinstva 21) radiće utorkom od 13 do 20 časova, dok će četvrtkom i petkom biti otvorena od 7 do 14 časova.

Studentska ambulanta (Marije Vojnić Tošinice bb) je zatvorena do daljeg.

Zdravstvene ambulante u prigradskim naseljima:

Ambulanta Palić (Veliki park 8) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova.

Ambulanta Čantavir (Jožefa Atile 13) radiće svakog dana od 7 do 20 časova.

Ambulanta Tavankut (Marka Oreškovića bb) radiće ponedeljkom i utorkom od 7 do 14 časova, dok će sredom, četvrtkom i petkom biti otvorena od 7 do 20 časova.

Ambulanta Bajmok (Maršala Tita bb) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 0 do 24 časa.

Ambulanta Kelebija (Veljka Vlahovića 8) radiće ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 14 časova, dok će utorkom i četvrtkom biti otvorena od 13 do 20 časova.

Ambulanta Hajdukovo (Borisa Kidriča 21) radiće ponedeljkom i petkom od 7 do 14 časova, utorkom i četvrtkom od 10 do 14 časova, a sredom od 13 do 20 časova.

Ambulanta Bački Vinogradi (Bački Vinogradi bb) radiće ponedeljkom, četvrtkom i petkom od 7 do 14 časova, dok će utorkom i sredom biti otvorena od 13 do 20 časova.

Ambulanta Novi Žednik (Ilije Lubarde 2) radiće ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 14 časova, dok će utorkom i četvrtkom biti otvorena od 13 do 20 časova.

Ambulanta Stari Žednik (Vladimira Nazora bb) radiće ponedeljkom, četvrtkom i petkom od 13 do 20 časova, dok će utorkom i sredom biti otvorena od 7 do 14 časova.

Ambulanta Mala Bosna (Subotička 34) radiće utorkom od 7 do 14 časova, a četvrtkom od 14 do 20 časova.

Ambulanta Đurđin (Borisa Kidriča bb) radiće ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 12:30 časova, dok će utorkom i četvrtkom biti otvorena od 13 do 20 časova.

Ambulanta Bikovo (Bikovo 342) radiće ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 14 časova, dok će utorkom i četvrtkom biti otvorena od 12 do 19:30 časova.

Ambulanta Šupljak radiće utorkom i četvrtkom od 7 do 9:30 časova.

Služba za hitnu medicinsku pomoć (Petefi Šandora 24) radiće svakog dana u nedelji od 0 do 24 časa.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena - ginekologija (Đure Đakovića 14) radiće od ponedeljka do petka od 7 do 20 časova, a subotom od 7 do 13 časova.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece - Dečji dispanzer (Đure Đakovića 14) radiće svakog dana od 0 do 24 časa.

Stomatološka služba (Trg žrtava fašizma 16, 024/645-545) radiće od ponedeljka do subote od 7 do 19 časova, a nedeljom od 7 do 13 časova.

Stomatološka služba - Školski dispanzer (Đure Đakovića 14, 024/694-706) radiće od ponedeljka do subote od 7 do 19 časova, a nedeljom od 7 do 13 časova.

Izvor: www.subotica.com

Grad: