You are here

Projekat za poboljšanje upravljanja vodom

Projekat za poboljšanje upravljanja vodom

U okviru programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, Građevinski fakultet realizuje projekat čiji je cilj održivo upravljanje slivom Palić – Ludaš. Pored Građevinskog fakulteta, partneri na projektu pod nazivom "Održivo upravljanje vodnim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš" su  JP "Palić-Ludaš", Nacionalni univerzitet za javne službe iz Baje, Univerzitet u Segedinu, kao i Udruženje za zaštitu ptica "Kiškunšag".  Vrednost projekta je blizu 450 hiljada evra, od čega je Evropska unija obezbedila 380 hiljada evra. -  Cilj projekta je da se napravi sistem održivog upravljanja prekograničnog sliva Palić-Ludaš, kako bi se omogućilo bolje upravljanje za korisnike na ovoj teritoriji, a kao ugledan primer za to koristimo sliv jezera iz Mađarske - objasnila je Mirjana Horvat, menadžerka projekta. Realizacija projekta započeta je  1. oktobra  prošle godine, a trajaće do 30. septembra 2019. godine.

Grad: