You are here

Projekat „Škola bez otpada“

Projekat „Škola bez otpada“

U okviru projekta "Škole bez otpada", koji sprovodi organizacija civilnog društva "Koncept Ekologija-energija-ekonomija" u saradnji sa Regionalnom deponijom, tri subotičke srednje škole dobile su kontejnere za separatno (odvojeno) sakupljanje PET i alu ambalaže.

Učenici Hemijsko – tehnološke, Tehničke i Politehničke škole dobili su kontejnere za separatno sakupljanje otpada. Podršku projektu "Škole bez otpada" pružila je i Regionalna deponija, koju su učenici imali posetili tokom pohađanja kampa kako bi se upoznali sa pravilnim upravljanjem otpadom. U Hemijsko – tehnološkoj školi i ranije je postojala separacija otpada, ali na ovaj način sistem sakupljanja sekundarnih sirovina će biti efikasniji navode iz ustanove. Đacima je predstavljen i „Manuelni adapter za smanjivanje zapremine otpada“, a osnovni cilj je edukacija o značaju očuvanja životne sredine, ističu organizatori.

Poslednja faza projekta biće stručna ekskurzija u Beogradu, gde će učenici obići Botaničku baštu, Planetarijum i Muzej savremene umetnosti.

Grad: