You are here

Projekat „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“

Projekat „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“

U narednih godinu dana u našem gradu realizovaće se projekat „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“, u koji će biti uključeno oko 400 učenika, 30 nastavnika i 30 predstavnika lokalne samouprave. Cilj projekta biće povećanje inkluzije i integracije Roma u sve sfere društva, a naročito u obrazovanje.

Projektne aktivnosti realizovaće se u osnovnim školama „Sečenji Ištvan“,  „Đuro Salaj“, „Matko Vuković“, „Vuk Karadžić“ u Bajmoku, i „Hunjadi Janoš“ u Čantaviru, kao i na teritoriji mesnih zajednica u kojima se nalaze ove obrazovne ustanove.

Po rečima člana Gradskog veća zaduženog za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilije đukanovića, ovaj projekat rezultat je trogodišnjeg rada i lokalne samouprave i Saveta za unapređenje položaja Roma, kao i svih ustanova u gradu koje rade na poboljšanju uslova rada i života romske populacije.

Projekat se realizuje u okviru programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira ga Europska unija kroz IPA 2016.

Grad: