You are here

Profesori hemijsko – tehnološke škole napravili sredstvo za dezifenkciju

Profesori hemijsko – tehnološke škole napravili sredstvo za dezifenkciju

Zbog epidemiološke situacije u celoj zemlji, radni kabineti i učionice su prazni. Međutim, profesori su smislili način kako da animiraju đake da uče kod kuće, a i reaguju na trenutnu situaciju. Profesori smera hemija, nematali i grafičarstvo napravili su sredstvo za dezifenkciju. Nemaju dovoljno materijala da naprave sredstvo za doniranje, ali je od značaja što ne moraju da kupuju, nego imaju da

U toku je učenje na daljinu, pa će profesori snimiti tutorijale, odnosno nastavne sadržaje koje će učenici učiti na daljinu i tako će na najbolji mogući način videti da je znanje moć.

Pred Hemijsko-tehnološkom školom je upis u narednu godinu, a po prvi put u školi će se otovoriti smer veterinarski tehničar.

Grad: