You are here

Preporuke „Batuta“ -korona virus

Preporuke „Batuta“

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” ukazuje na važnost primene opštih preventivnih mera koje podrazumevaju sledeće:

  1. Često pranje ruku sapunom i toplom vodomu trajanju od 20 sekund, najmanje, ili korišćenje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola.
  2. Izbegavanje bliskih kontakata sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju ili kašlju.
  3. Kod kašljljanja ili kijanja usta i nos treba prekrivati unutrašnjom stranom lakta ili papirnom maramicom. Maramica se odmah baca u kantu za otpatke sa poklopcem, posle čega treba oprati ruke.
  4. Izbegavanje pozdravljanja, rukovanja i ljubljenja, a sa sagovornicima se održava razdaljina od najmanje jednog metra.
  5. Izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta neopranim rukama.
  6. Često provetravanje prostorija u kojima boravite.
  7. Izbegavanje okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru.
  8. Antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku.

Budite odgovorni prema sebi i drugima i poštujte sve mere predostrožnosti koje je izreka Vlada Republike Srbije!

Grad: