You are here

Ostaci Žolnai keramike odlaze u muzej?

Ostaci Žolnai keramike odlaze u muzej?

U dogovoru sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, određeni segmenti Zelene fontane, poput ćupova i neoštećenih ploča biće sačuvani i najverovatnije predati muzeju, izjavio je Predrag Radivojević, direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, prilikom obilaska radova na rekonstrukciji Trga.

Kako je objasnio Radivojević, jedan od prvih koraka pri projektovanju idejnog rešenja bilo je pribavljanje stručnog mišljenja Žolnai fabrike iz Pečuja o mogućnostima obnove devastirane keramike, koja je u dopisu obrazložila da za fontane ovakve veličine ne postoji adekvatno zimsko održavanje, odnosno, kako je rekao, da ne postoji način da se spreči prodor vlage u keramiku.

- To je bio jedan od polaznih parametara pri projektovanju i stručnjaci Žolnai keramike rekli su da ne postoji adekvatno zazimljavanje ovako velike fontane. Svako ko je bio u Pečuju, ja sam bio, vidite da tamo ima samo jedna mala, skromna fontana od par kvadrata u strogom centru grada. Dakle, oni su rekli da, pošto se ova keramika raspala, ne postoji mogućnost za rekonstrukciju - rekao je Predrag Radivojević.

Zbog toga se pribeglo, kako je naveo odgovorni projektant Branislav Ćopić, diplomirani inženjer građevine, tehnički i vizuelno modernom rešenju koje je urađeno u skladu sa zahtevima i uslovima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

- Osnovni i najveći problem postojeće fontane bilo je zimsko održavanje. Nova fontana neće zahtevati nikakvo održavanje i u trenucima kada bude isključena, taj ceo prostor moći će da se koristi za razne namene. Znate da se sa druge strane nalazi pozorište, tamo će biti i neka otvorena pozornica, znači da će se na ovom Trgu moći smestiti i otvorena bina - rekao je Ćopić, dodajući da će oko nove fontane biti postavljene klupe i da će se prostor dodatno obogatiti zelenilom.

Za radove na rekonstrukciji Trga i izgradnji parterne fontane biće utrošeno nešto više od 123 miliona dinara bez PDV-a, a prema tabli koja se nalazi ispred gradilišta, trebalo bi da budu okončani 4. avgusta.

Više pročitajte na: www.subotica.com

 

Grad: