You are here

Održan stručni seminar za zdravstvene radnike iz zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga

Održan stručni seminar za zdravstvene radnike iz zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Subotica, održao je stručni seminar za zdravstvene radnike iz zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga, a u cilju razvijanja veština za prevenciju i odvikavanje od pušenja.

Neke od tema koje su zdravstveni radnici slušali na predavanjima su kakva je uloga zdravstvenih radnika u procesu odvikavanja pacijenata od pušenja i na koji način mogu da im pruže podršku, kako i koji su duvanski i nikotinski proizvodi novi na tržištu. Nakon predavanja su učestvovali u radionicama kako bi se što bolje pripremili za nove izazove koje pred njih stavlja duvanska industrija.

Načelnica Centra za promociju zdravlja pri Zavodu za javno zdravlje Subotica, dr Nada Kosić Bibić, objasnila je da duvanska industrija ubacuje različite supstance u cigarete i duvanske proizvode kako bi zavisnost bila što veća, zbog čega je današnjim generacijama mnogo teže da odtave pušenje, u odnosu na prethodne. Najdelotvorniji metod u prevazilaženju apstinencijalne krize, pokazala se kombinacija savetovanja i adekvatne farmakološke terapije.

Dr Nada je još dodala da je veliki problem i to što zdravstveni sitem nema marketing, niti bilo kakve upozoravajuće ili motivišuće kampanje za razliku od duvanske industrije koja na raspolaganju ima gotovo sve resurse i koristi dobro osmišljenje i agresivne kampanje za plasiranje ovih proizvoda na tržištu.

Grad: