You are here

Od ponedeljka 4. jula promena u saobraćanju prigradske linije Subotica - Kelebija i letnji red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju

JP "Suboticatrans"

U saobraćanju prigradske linije na relaciji Subotica - Kelebija, od ponedeljka 4. jula, doći će do promene. Iz JP "Suboticatrans" nas obaveštavaju da se autobuska linija 22 vraća, dok se linija 1 (Novo naselje - Kelebija) ukida zaključno sa nedeljom. Nova linija sa oznakom 22 na putu soabraćanja koristiće stajališta: Subotica AS, Patrija, Lifka, Sadecki, Zdravstvena stanica, Kasarna, Zorka (okretište), Veliki progon, Kelebija opština, Čedina ćoša, Šumski put, Rasadnik, Kelebija crkva, Kelebija Dom, Prodavnica, Alpis i Kelebija granica. Linija gradskog saobraćaja 1a (Novo naselje - Kelebija opština) će saobraćati uobičajnjenom trasom. takođe, od ponedeljka 4. jula  stupa na snagu sezonski, letnji red vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju. Novi red vožnje u gradskom i prigradskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju građani mogu da kupe na Međumesnoj autobuskoj stanici „Subotica“ (Senćanski put), ili na  prodajnim mestima „Subus“ sistema kod hotela „Patria“, u turističkoj agenciji „Subotica-trans“ kod Lifke ili na Paliću. Za više informacija pogledajte na sajtu JP "Subotica-trans".

Grad: