You are here

Novi sistem “Oko sokolovo” i u Subotici

Novi sistem za kontrolu parkiranja "Oko sokolovo"

Prošle sedmice je u Beogradu gradonačelnicima i predstavnicima devet srpskih gradova predstavljen novi sistem elektronske kontrole parkiranja “Oko sokolovo” koji se za sada primenjuje u glavnom gradu. Predstavnici grada Subotice su bili jedni od onih koji su izrazili želju u primenjivanju tog sistema, kako bi se uveo komunalni red u gradu. Po rečima Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda, u veoma kratkom periodu, za malo više od mesec dana isplatio se rad ovog sistema. Uz pomoć sistema “Oko sokolovo” u Beogradu uspešno je sprečen zastoj saobraćaja u gradskim ulicama, a pored toga su očišćeni i trotoari, žute trake što omogućuje bolji protok javnog prevoza.

Vesić je rekao da je u cilju sistema da gradske ulice i trotoare postanu prohodni, da javni prevoz normalno funkcioniše, a kazne bi pratile ovaj sistem dovodeći narod u red.

Za sada se u okviru ovog sistema obavljaju dve funkcije, od zamišljene četiri, a to su naplata parkiranja i naplata nepropisnog parkiranja, dok će se od proleća kontrolisati bašte kafića i rupe na putevima.

U zavisnosti od odluke gradske službe biće implementiran ovaj sistem.

Grad: