You are here

Nova pravila za taksi prevoz

Skupština grada je donela novi Pravilnik o taksi prevozu u gradu, koji se usaglašava sa novim Zakonom o prevozu putnika. Novine koje propisuju izmene Zakona, a koje su unete u predlog nove Odluke o taksi prevozu tiču se uslova koji se odnose na taksi prevoznika, taksi vozilo i taksi vozača, a dodat je i uslov ispunjenja poslovnog ugleda. Pooštreni su uslovi koji se odnose na taksi vozača pa prema novim pravilima vozač koji upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz mora da ima vozačku dozvolu B kategorije, da ima zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila četvrtog stepena stručne spreme ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme. Takođe, mora da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje pet godina, da ima uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima utvrđeno za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje. - Zdravstveno uverenje je sada obavezno, jer se vrlo često dešava da u ovu delatnost dolaze lica koja su pred penzijom, koja otvaraju preduzetničku radnju  i bave se taksi prevozom. Sa druge strane, vozač mora da ispunjava uslove vezane za radno iskustvo, da na poslu upravljanja vozilima radi pet godina i da ima stručnu spremu trećeg, četvrtog i petog stepena. Od primenjivanja odluke mnogo manje vozača će biti u taksi prevozu a sadašnji vozači ostaće da rade, tačnije nema retroaktivnog važenja propisa – objašnjava Petar Pantelinac, izvršilac za pravne poslove u oblasti saobraćaja. U odnosu na vozilo značajne su dve promene: svako taksi vozilo mora da raspolaže fabrički ugrađenom klimom i raspon osovina taksi vozila ne sme biti manji od 2.550 mm.

Izvor: www.subotica.com

Grad: