You are here

Lekari subotičke angio sale spasili 10 života

Angio sala

Lekarski tim novootvorene angio sale u Opštoj bolnici do sada je spasio 10 života. Otvaranjem angio sale započeto je novo poglavlje u zbrinjavanju kardioloških pacijenata u Subotici. Za zbrinjavanje pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, četiri interventna kardiologa sa svojim timovima zvanično su pripravna od 26. decembra. Poslednjeg januarskog dana je uspešno izvedena prva prva procedura, kada je pacijentkinji sa akutnim infarktom srca ugrađen stent tokom „zlatnog sata“. Za samo tri meseca lekarski timovi u angio sali uspeli su da se uhvate u koštac sa najkompleksnijim slučajevima u kardiologiji, kaže direktor Opšte bolnice i jedan od četiri interventna kardiologa, dr. Slobodan Puškar. Lekari u angio sali su imali oko 90 intervencija, ugrađeno je 10 stentova, a takođe je izvršeno i osam PCI procedura. Prema rečima lekara, odeljenje kardiologije je tehnički i tehnološki  potpuno  spremno. 

Grad: