You are here

Izmenjeno radno vreme više ambulanti

Izmenjeno radno vreme više ambulanti

Ambulante Ogranak 3, Ogranak 7 i Studentska rade sa izmenjenim radnim vremenom od 12. avgusta i tako će raditi do 16. avgusta.

Iz Doma zdravlja je saopšteno da će ambulanta Ogranak 3 raditi svakog dana od 7 do 14 časova, osim u četvrtak, kada će biti otvorena od 13 do 20 časova.

Za Ogranak 7 radno vreme je izmenjeno utorkom, sredom i petkom kada ova zdravstvena ustanova radi od 7 do 14 časova, dok je ostalim danima radno vreme nepromenjeno.

Studentska ambulanta neće raditi tokom cele sedmice.

Grad: