You are here

Fizikalna terapija u ambulanti Rehability - 10 godina u Subotici

Fizikalna terapija u ambulanti Rehability

Već 10 godina Ambulanta za Rehability  Strukovnog fizioterapeuta Jovan Rogića  je vodeća zdravstvena ustanova u Srbiji u oblasti fizikalne terapije, rehabilitacije bolova u leđima, kukovima, kolenima, mišićima i saniranja sportskih povreda. Stručno osoblje i primena najsavremenije medicinske opreme u svetu (Shockwave terapije, Indiba TEKAR, duboka magnetna terapija Salus Talent) i rehabilitacionih tehnika (manuelne terapije, manipulacije, kineziterapija, dry needling...) kao i stalno usavršavanje, je ono što ovu ambulantu izdvaja od drugih. Nalazi se u bivšoj Gorenjskoj ulici (Sekereš Lasla 39). www.rehability.rs  024 /522 150  064/286 2000

Grad: