You are here

Dobrovoljno davanje krvi i za vreme epidemije

Dobrovoljni davaoci krvi

Bez obzira na epidemiološku situaciju, krv je neophodna svakog dana, zbog čega su iz Službe za transfuziologiju Opšte bolnice Subotica zahvalni dobrovoljnim davaocima krvi koji su nastavili da dolaze i za vreme vanrednog stanja i tokom leta, kako bi dali ovu dragoceniju tečnost. Biti dobrovoljni davalac krvi možda je i najhumaniji čin koji od nas ne zahteva mnogo, a drugima pruža i više nego što može da se zamisli, jer davanjem ove dragocene tečnosti nekome možemo da pomognemo u lečenju ili čak da spasimo život. Kako objašnjava dr Anastazija Mrđa, načelnica Službe za transfuziologiju, malo je poznato da je za saniranje posledica jedne teže saobraćajne nezgode potrebno i do 10 jedinica krvi, a posebno opasna krvarenja javljaju se kod prskanja aneurizme aorte, vanmateričnih trudnoća, te krvarenja iz gastrointestinalnog sistema.

- Pored ovih urgentnih stanja, krv je neophodna svakodnevno i za bolesnike koji su zavisni od tranfuzija krvi, jer sami ne proizvode svoje krvne ćelije, bolesnici od malignih bolesti na supstitucionoj terapiji, bolesnici na hemodijalizi i drugi, čija bolest ili stanje zahtevaju ovu vrstu terapije - kaže dr Mrđa. Po rečima naše sagovornice, Služba za transfuziologiju trenutno raspolaže zadovoljavajućim zalihama krvi za lečenje svojih pacijenata, a dobar pokazatelj za to je, kako dodaje, da nijedna operacija nije bila odložena zbog nestašice krvi. Da je situacija stabilna, govori i to što nije bilo otkazivanja terenskih akcija prikupljanja krvi koje su planirane po godišnjem kalendaru, osim onih na samom početku epidemije, koje je trebalo da se održe u školama i na fakultetima.

- U poslednje dve nedelje imali smo smanjene rezerve RhD negativnih jedinica krvi, ali smo to stanje uspešno popravili pozivajući naše redovne davaoce krvi koji su nam se odmah odazvali -  ističe dr Mrđa, dodajući da nije moguće precizirati koja krvna grupa je najpotrebnija. - Dešava se da se pojave zahtevi za pacijente iste krvne grupe i na taj način nam se u datom trenutku smanje zalihe, ali to ne znači da je ta krvna grupa najpotrebnija. Nekada je postojalo pravilo da je „O“ krvna grupa univerzalni davalac, a da je „AB“ krvna grupa univerzalni primalac. Danas se trudimo da to pravilo ne važi i da svaki pacijent primi krv, odnosno komponente krvi svoje krvne grupe. Na našem podneblju najzastupljenija je krvna grupa „A“, zatim „O“, potom „B“, a najređa je sa samo 7 odsto „AB“ krvna grupa. Zbog toga se u Opštoj bolnici pridržavaju zlatnog pravila transfuziologije - da krv treba da čeka pacijenta, a ne obrnuto, što uspešno sprovode zahvaljući redovnim dobrovoljnim davaocima. Oni koji to još uvek nisu, a žele da postanu, krv mogu da daju u Službi za transfuziologiju svakog radnog dana od 7 do 10 časova, kao i na organizovanim akcijama Opšte bolnice.

- Dobrovoljni davalac krvi treba da bude zdrava osoba, uzrasta od 18 do 65 godina, i da nema neku akutnu ili hroničnu bolest za koju uzima terapiju. Na prijemu se potencijalnom davaocu meri temperatura, popunjava upitnik vezano za zdravstveno stanje i kretanje, kao i na pitanja vezana za određene navike iz ličnog života. Ovaj upitnik je sudsko-medicinski dokument koji smo u obavezi da čuvamo 30 godina i na njemu potencijalni davalac krvi daje saglasnost za uzimanje krvi i potvrđuje svojim potpisom tačnost podataka - objašnjava načelnica Službe za transfuziologiju. - Nakon toga obavlja se lekarski pregled, gde se još jednom postavljaju pitanja vezana za upitnik i detaljnije razgovara o zdravstvenom stanju potencijalnog davaoca krvi. Obavezno je nošenje lične zaštitne opreme, kako osoblja, tako i dobrovoljnih davalaca krvi, a zbog aktuelne epidemiološke situacije, akcenat se stavlja na putovanja, simptome respitorne infekcije i povišenu temperaturu.

Izvor:www.subotica.com

Grad: