You are here

Dobrodošli u Klub Uspešnih

Klub Uspešnih

Klub Uspešnih je nastao sa idejom da povezuje uspešne pojedinace i organizacije, kao i one koji to žele da budu, kroz svoj program saradnje, edukacije, networkinga i drugih aktivnosti. Cilj Kluba Uspešnih je da kroz povezivanje pojedinaca i preduzetništva omogući dobar radni ambijent i podlogu za opšte unapređenje poslovnih mogućnosti i razvoja preduzetništva u Srbiji, ponajviše za svoje članove ali i za širu poslovnu javnost.

Članstvo u Klubu omogućava da se kroz naš edukativni program usavrše poslovne veštine, unapredili svoje znanje i poboljšali poslovanje, kao i da se direktno radi na ličnom razvoju pojedinaca. U okviru aktivnosti Kluba, članovi imaju veći broj kvalitetnih mogućnosti da predstave poslovanje našoj zajednici, kao i širem poslovnom okruženju, da se udružuju i sklapaju poslovne kontakte i ostvaruju međusobnu saradnju.

Klub takođe ima za cilj da pomogne drugim udruženjima i organizacijama, kroz svoj humanitarni rad, medijsku i organizacionu podršku i saradnju svake vrste. Pored navedenog, udruženje Klub Uspešnih ima i svoju sekciju “Mladi talenti”, gde okuplja, edukuje i usmerava nadarene pojedince mlađih generacija, koji su ostvarili uspehe u oblastima nauke, poslovanja i slično.

Više informacija o aktivnostima udruženja i članstvu, možete pogledati na www.klubuspesnih.com

Grad: