You are here

Akcija edukovanja građana za pravilno odlaganje otpada

JKP "Čistoća i zelenilo" započelo je podelu obaveštenja o pravilnom odlaganju komunalnog čvrstog otpada u tipske posude po zgradama na Radijalacu i Prozivci kako bi se građani edukovali da u kontejnere ne odlažu kabasti i građevinski otpad, a da sav ambalažni otpad pre odlaganja svedu na najmanju moguću zapreminu. Kako je saopšteno iz nadležnog preduzeća, obaveštenjima se želi skrenuti pažnja građana kako se, pre svega, treba odnositi prema životnoj sredini, ali i uputiti na koji način se pravilno odlaže komunalni otpad u kontejnere. - To znači da ne odlažu ne presavijene kartonske kutije ili plastične boce pre nego što ih prethodno ne presuju - rekao je Nikola Jovičić, rukovodilac Radne jedinice "Planiranje i razvoj" u JKP "Čistoća i zelenilo", dodajući da se u kontejnere ne odlaže ni kabasti, ni građevinski otpad. - Imamo na nekoliko lokacija na Prozivnici i Radijalcu, na primer Petra Lekovića i Šumsku ulicu, gde se konstantno pojavljuju velike količine nagomilanog otpada oko kontejnera, koji nije od građana iz zgrada, već je to otpad koji donose korisnici poslovnih prostora, ali i drugi prolaznici koji dolaze automobilima ili poluprikolicama i lageruju otpad pored kontenera ili u već prepune kontejnere. Kako je objasnio Jovićić, kontejneri koji se nalaze na javnim površima oko stambenih zgrada, po pravilu ne bi trebalo da budu tamo, već u ograđenom i zatvorenom prostoru unutar zgrada. Iz JKP "Čistoća i zelenilo" podsećaju da dva puta godišnje, na proleće i u jesen, organizuju i akcije odvoženja kabastog i građevinskog otpada iz svih mesnih zajednica, kada građani imaju mogućnost da se reše kabastog otpada i očiste svoje podrume, tavane i bašte. - Postoji još jedna mogućnost za sva privatna i fizička lica koja imaju veće količine komunalnog čvrstog otpada, da u poluprikolicama do 500 kilograma otpada besplatno donesu na Gradsku deponiju kako se ne bi stvarale nove divlje deponije - poručio je Jovičić.

 

Grad: