You are here

Knjigovođe će ponovo morati u školu

kurs računovodstva, knjogovodstvo

Novim zakonom, knjigovođe koje su svoj posao naučile na kursevima i za posao računovođe nemaju licencu, da bi se bavili svojim poslom moraće ponovo u školu. Oko 5.000 knjigovođa će polagati ispit koji košta 93 evra i u toku svake godine ići na dodatne obavezne obuke.

S obzirom da najveći broj malih firmi poverava vođenje knjiga malim agencijama u kojima rade knjigovođe bez licence, najviše interesovanja i diskusija povodom novog Zakona o računovodstvu je izazvala odredba prema kojoj će jedan od uslova za rad knjigovodstvene agencije biti da ima jednog stalno zaposlenog računovođu koji ima licencu organizacije članice Međunarodne  federacije računovođa (IFAC- International Federation of Accountants). Trenutno, u Srbiji je punopravni član IFAC samo Savez računovođa i revizora Srbije.

Predloženi rok za  usaglašavanje sa ovom odredbom je tri godine od početka primene novog zakona, koja je planirana od 1. januara 2020. godine, što znači do kraja 2022.

Kako do licence?

Za one koji rade i već imaju praksu sam ispit neće predstavljati problem, a troškove na koje treba da računaju su članarina koja iznosi 64 evra i ispit koji je 29 evra. Polaganje ispita organizuje se dva puta godišnje. Naravno. teže će biti onima koji misle da je dovoljno da uzmu računovodstveni program i završili su posao.

Kako bi računovođe bile u toku sa propisima koji se stalno menjaju i usaglašavaju licenca se obnavlja svake godine. Za obnovu licence potrebna je kontinuirana edukacija i pohađanje stručnih seminara, odnosno prikupljanje 40 bodova godišnje.